Author

Michal Blažej

Odborník na použiteľnosť a držiteľ UX certifikátu od Nielsen Norman Group. Vedie LB od jej začiatkov, prednáša na rôznych konferenciách a pravidelne organizuje UX semináre a workshopy.