LB* slovník odborných výrazov z UX

Introduction
LB* slovník odborných výrazov z UX

Stretli ste sa pri práci na projekte s cudzím výrazom, ktorému ste nerozumeli? V tomto žijúcom slovníku nájdete najpoužívanejšie výrazy z prostredia UX, vizuálneho dizajnu, programovania či projektového manažmentu. Článok si môžete pridať do záložiek, výrazy budeme pravidelne pridávať.

agile

agilita, agilne, agilný
Časovo ohraničený, iteratívny prístup k dodávaniu produktu, ktorý sa priebežne buduje od začiatku projektu na rozdiel od snahy dodať všetko naraz na jeho konci. Pracovať agilne znamená rýchlym, časovo ohraničeným spôsobom urobiť tak, aby činnosť zostala v rozsahu projektu, aby sa predišlo nepotrebnej námahe a závislostiam.

build-measure-learn

postav – zmeraj – pouč sa
Kroky lean cyklu podľa Erica Riesa. Ten pozostáva z týchto troch krokov, ktoré je nutné dodržiavať pre vytvorenie úspešného produktu, služby alebo funkcionality.

customer journey

zákaznícka cesta
Komplexný súhrn skúseností, cez ktoré zákazník prechádza, keď interaguje s firmou, značkou, produktom alebo službou. Môže znamenať aj „artefakt“, ktorý túto komplexnú skúsenosť mapuje.

design thinking

dizajnové myslenie
Proces kreatívneho riešenia problémov, pri ktorom sa snažíme pochopiť používateľa, rozporovať predpoklady a redefinovať problémy tak, aby identifikovali alternatívne stratégie a riešenia.

high fidelity, hi-fi

vysoká detailnosť, vysokodetailný
Väčšinou v súvislosti s wireframom alebo prototypom. Znamená to, že majú vysokú mieru presnosti a vernosti, takže tiež vyžadujú detailnú spätnú väzbu.

lean

lean (prístup, manažment...)
Metodika, pri ktorej sa sústreďujeme na dodanie väčšej hodnoty a zmenšenie odpadu. V kontexte produktov alebo služieb znamená výrobu len najmenšej nutnej robustnosti produktu tak, aby používateľovi alebo biznisu dodala pridanú hodnotu čo najskôr. Ak je niečo lean, znamená to, že to funguje, aj keď možno nie perfektne.

prototype

prototyp
Simulácia alebo vzorka produktu, ktorú používame na získavanie spätnej väzby. Môže ísť napr. o prelinkovaný (interaktívny) wireframe, funkčnú webstránku alebo len papierové skice.

roadmap

plán rozvoja
Rozobranie funkcionalít alebo používateľských príbehov, naplánované na časovú os. Umožňuje produktovému vlastníkovi priorizovať (v čase) funkcionality od najkľúčovejších po menej dôležité. Slúži aj ako pomôcka pre pochopenie budúcnosti produktu.

user experience

používateľská skúsenosť
Súbor všetkých aspektov toho, ako koncový používateľ interaguje s firmou, jej službami a produktami.

wireframe

wireframe
Dvojrozmerná ilustrácia používateľského rozhrania, ktorá sa konkrétne zameriava na rozmiestnenie a priorizáciu obsahu, dostupné funkcionality a zamýšľané správanie.

Author

Petra Toszegi

UX designer who loves people. Enjoys small talks, chalk talks, big themes, and sketch-notes. Happy to learn, glad to share knowledge.

View Comments
Previous Post

Lean UX rituals: An invaluable tool for agile design teams