Adresa
Gunduličova 4
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Adresa
Lighting Beetle s.r.o. Budyšínska 8, 831 03 Bratislava

Banka
Tatra Banka, a.s. Hodžovo nám. 3, Bratislava

IČO
44 864 892

IBAN
SK18 1100 0000 0026 2522 4767

IČ DPH
SK20 2286 0840

Číslo účtu
262 522 4767/1100