Späť

Dvanásť rokov bez zásahu dizajnéra poznačí akýkoľvek softvér. V Asseco Solutions sa rozhodli zlepšiť použiteľnosť ich vlajkového produktu – SPIN2. Ide o ERP softvér pre stredné a veľké podniky. Prekvapilo nás zistenie, že používatelia dobre prijali rozhranie a spoločnosť odviedla skvelú prácu pri implementácii ich spätnej väzby. Jediná oblasť, na ktorej sme museli zapracovať, bola efektívnosť.

Používateľov sme pozorovali priamo pri práci, čo nám pomohlo lepšie pochopiť problémy, ktorým musia každodenne čeliť. Zdokonalili sme klávesové skratky, navigáciu a výrazne sme zjednodušili rozhranie, pričom sme zachovali jeho funkcionalitu.

Pozorovanie

Aby sme použiteľnosť softvéru lepšie pochopili, používateľov sme pozorovali pri práci s rozhraním niekoľko dní. Pri rekrutovaní ôsmich respondentov, reprezentujúcich cieľové skupiny, sme sa opierali o päť používateľských persón.

Každé sedenie začalo krátkym rozhovorom s účelom priblížiť používateľov vzťah k softvéru. Ďalšie dve hodiny sme potichu ako muchy na stene pozorovali používateľa. Náš analytik robil dôkladné poznámky, ktoré tvorili podklad pre report odhaľujúci problémy použiteľnosti.

PRÍPRAVA REPORTU

Na organizáciu zozbieraných dát sme použili metódu zhlukových diagramov. Lístočky s poznámkami sa niekoľkokrát premiešajú, a potom rozdelia do zhlukov, čo pomôže odhaliť vzťahy medzi rozdielnymi pozorovaniami.

Opakujúce sa problémy použiteľnosti:

 • po kliknutí sa text vo vstupnom poli nevyznačil úplne, ako sa predpokladalo,
 • chýba funkcia automatických návrhov,
 • na obnovenie údajov sa musí stlačiť tlačidlo pre obnovenie,
 • stĺpce sa nedajú skryť/ukázať,
 • chybové hlásenia sú nezrozumiteľné,
 • keď systém pracuje, nezobrazuje sa systémový status,
 • widgety nie sú veľmi nápomocné.

Naše zistenia sme kategorizovali do 10 skupín:

 1. frustrácie používateľov,
 2. ergonomické problémy,
 3. nespĺňa 10 Heuristík použiteľnosti pre User Interface Design Jakoba Nielsena,
 4. problémy efektívnosti,
 5. funkcie, ktoré používatelia veľmi oceňujú,
 6. riešenia, ktoré si používatelia vytvárali,
 7. situácie, ktoré miatli používateľov,
 8. nové požadované funkcie,
 9. softvérové chyby.

WORKSHOPY A PLÁN

Aby sme Asseco Solutions pomohli implementovať opravy, stretávali sme sa na workshopoch, kde sme diskutovali o jednotlivých zisteniach a identifikovali optimálne riešenia problémov. Vytvorili sme podrobný plán, ktorý má zabezpečiť neustále zdokonaľovanie ergonomiky softvéru.

Vytvorené pre Asseco, 2012.

Mohla by vás zaujímať aj táto štúdia.

Čítať viacSpinoco