SpäťPozrite si webovú stránku

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera sme vytvorili webovú aplikáciu, ktorá zefektívňuje digitálnu spoluprácu a výmenu informácií medzi odborníkmi na liečbu cukrovky. Výsledkom testovacej fáze implementácie bolo 40 spokojných doktorov, špecialistov a edukátorov, ktorí dokopy zaregistrovali a pomohli celkovo 2 059 pacientom po prvých 8 mesiacoch. Plán je rozšíriť platformu do celého Slovenska do konca roka 2017.

Problém

Cukrovka je nevyliečiteľná choroba, ktorá ovplyvňuje život takmer 400 000 Slovákov. Dobrá správa je, že väčšine komplikácií cukrovky je možné zabrániť alebo aspoň spomaliť ich nástup pomocou včasnej a kvalitnej liečby, zdravým stravovaním sa a pravidelným pohybom. Práve preto sa zdravotná poisťovňa Dôvera rozhodla skvalitniť proces liečby cukrovky ako aj edukáciu svojich poistencov o nej. Najväčším problémom však bola komplikovanosť spolupráce medzi rôznymi diabetológmi, špecialistami a edukátormi, ktorí sú potrební pri liečbe a vzdelávaní cukrovkárov.

Výskum a porozumenie

Našou úlohou bolo navrhnúť koncept a dizajn webovej aplikácie, ktorá by centrálne a efektívne zdigitalizovala proces dokumentácie, organizovania a zdielania informácii o pacientoch. Aby sme skutočne porozumeli problému, strávili sme dlhé hodiny rozhovormi s doktormi ako aj ich sledovaním pri práci.

Vďaka tomu sme pochopili ich kľúčové potreby - čo im chýba a čo naopak nepotrebujú, a vytvorili sme koncept aplikácie, ktorá im mala uľahčovať prácu. Napriek tomu, že aplikácia je pomerne robustná, jej interface je vďaka dôkladnému testovaniu navrhnutý veľmi prehľadne, aby ho každý doktor či zdravotná sestra rýchlo pochopili.

Dôvera - [object Object]

Hĺbkové rozhovory a sledovanie doktorov priamo pri práci nám dovolilo hlbšie porozumieť ich skutočným potriebám

Tvorba konceptu

Po hodinách pozorovania, analýz a brainstormingov sme vytvorili základný koncept. Diabetólogovia môžu cez aplikáciu priradiť až 6 rôznych špecialistov a edukátorov k pacientovmu profilu. Tí následne môžu medzi sebou zdielať dôležité zistenia k pacientovmu stavu, výsledky testov, minulé a plánované návštevy či iné poznámky k pacientovej disciplíne v dodržovní stravy a životného štýlu.

Aplikácia zároveň pomáha doktorom a edukátorom v neustálom vzdelávaní. Pri registrácii nového pacienta totižto po zadaní jeho základných údajov ponúkne odporúčený liečebný plán, ktorý vychádza z najnovších štúdií svetovo uznávaných odborníkov. Ten môže každý doktor prijať, upraviť alebo úplne odmietnúť podľa špecifických okolností.

Dôvera - [object Object]

Po počiatočnom researchi sme strávili hodiny analýzou dát a brainstormingovaním nápadov spoločne s našim klientom

Implementácia a výsledky

V prvej fáze implementácie projektu bolo zahrnutých 40 doktorov, ktorí celkovo zaregistrovali do systému 2 059 pacientov. Ich ohlasy boli veľmi pozitívne a na systém si zvykli rýchlo a bez výrazných komplikácii.

Dôvera bola s výsledkom natoľko spokojná, že sa rozhodla snami zrealizovať ďalší, tentokrát ešte ambicióznejší projekt. Bude sa jednať o aplikáciu nielen pre diabetológov, ale prakticky všetkých doktorov z mnohých oblastí pre zefektívnenie ich digitálnej spolupráce. V Lighting Beetle oceňujeme výzvy a je pre nás obrovská zodpovednosť pracovať na zlepšovaní tak dôležitej oblasti, akou je zdravotníctvo.

Dôvera - [object Object]

Zoznam pacientov, ktorý vidí doktor ako home-screen aplikácie

Dôvera - [object Object]

Profil pacienta je rozdelený na 5 kategórií a upraviteľný dashboard (navigácia vľavo)

Dôvera - [object Object]

Glykovaný hemoglobín je jedna z najdôležitejších metrík pri sledovaní pacienta a odráža jeho disciplínu

Dôvera - [object Object]

Styleguides a UI kit je súbor HTML prvkov a CSS knižníc, ktorý sme spolu s projektom dodali pre čo možno najjednoduchšiu implementáciu

Vytvorené pre Dôvera, 2016.

Mohla by vás zaujímať aj táto štúdia.

Čítať viacSolved