SpäťPozrite si webovú stránku

V Asseco Solutions sa rozhodli vytvoriť „cloudovú“ účtovnícku službu. Zostrojili robustný online účtovnícky softvér. Podnikatelia však z dôvodu zlej použiteľnosti odmietali produkt používať.

Na základe výsledkov úvodného testovania sme sa rozhodli pre kompletný redizajn systému. Urobili sme používateľský prieskum, ktorý nás doviedol k niekoľkým inovatívnym nápadom, týkajúcich sa výmeny informácií medzi podnikateľmi a účtovníkmi. Nakoniec sme vytvorili dve rozlišné rozhrania so spoločnou databázou: funkciami nabité rozhranie pre účtovníkov a zjednodušené rozhranie pre podnikateľov.

Heuristická evaluácia & Používateľské testovanie

Niektoré problémy použiteľnosti boli zjavné na prvý pohľad. Aplikáciu sme vyhodnotili pomocou 10 heuristík Jakoba Nielsena, ktoré pokrývajú všetky dôležité oblasti použiteľnosti vrátane viditeľnosti systémového statusu, pomoci & dokumentácie, používateľskej kontroly a slobody, konzistentnosti a štandardov, prevencie chýb, flexibility a efektívnosti používania. Na základe zistení bolo rozhranie prepracované.

Helios - [object Object]

Aby sme lepšie pochopili správanie používateľov na webstránke, realizovali sme používateľské testovanie. Respondenti interfejs označovali ako zložitý a ťažko pochopiteľný, aj napriek značnému zdokonaleniu vďaka heuristickej evaluácii.

Používateľsky orientovaný dizajn

Manažment spoločnosti sa rozhodol pre kompletný redizajn aplikácie, aby plne uspokojil potreby svojich používateľov. Začali sme sériou brainstormingov, aby sme zozbierali nápady, ktoré skrsli interne v spoločnosti.

Pokračovali sme skupinovými diskusiami s používateľmi, medzi ktorých patrili najmä účtovníci a podnikatelia. Zmapovali sme spôsoby ich komunikácie a výmeny informácií. Najvýznamnejším zistením bol fakt, že mnoho úkonov musí používateľ robiť dvakrát. Faktúry sa tlačili dvakrát, príjmové doklady sa skenovali dvakrát, údaje o účtovných transakciách sa do systému zadávali dvakrát. Dvojitú robotu sme museli eliminovať.

Vytváranie novej stratégie

Nová stratégia riešila dve dôležité otázky:

  1. Ako postaviť mocný nástroj pre účtovníkov, ale zároveň dostatočne jednoduchý systém pre podnikateľov?
  2. Ako eliminovať dvojitú robotu?

Helios - [object Object]

Analýza prvého problému spočívala v zmapovaní požiadaviek používateľov oboch cieľových skupín. Pochopili sme, že ich požiadavky sú celkom odlišné, a preto sme vytvorili dve odlišné rozhrania. Interfejs pre účtovníkov pripomínal excelovské tabuľky a obsahoval pokročilú funkcionalitu. V rozhraní pre podnikateľov sme kládli dôraz na grafy zobrazujúce cash-flow, jednoduchú tvorbu faktúr, štatistiky a ekonomické údaje spoločnosti.

Helios - [object Object]

Pochopením offline správania a jeho napodobnením v online svete sme dokázali eliminovať duplicitu práce. V momente, keď podnikateľ vytvorí faktúru, je automaticky odovzdaná účtovníkovi. Účtovník vykoná kontrolu obsahu a faktúra sa ihneď uloží do databázy. Žiadna zbytočná tlač až do konca mesiaca, kedy ju vyžaduje zákon.

Wireframy & Vizuálny dizajn

Po tvorbe ideí v prvej fáze návrhu, začali naši dizajnéri vytvárať úplne nové rozhranie systému. Začínali sme s lo-fi wireframami a postupne sme sa prepracovali k finálnemu grafickému dizajnu.

Helios - [object Object]

DASHBOARD Prvotný wireframe s funkciou prepínania medzi podnikateľom a účtovníkom

Helios - [object Object]

DASHBOARD Návrh šablóny pre podnikateľov

Helios - [object Object]

DASHBOARD Návrh šablóny pre podnikateľov

Helios - [object Object]

NOVÁ FAKTÚRA Návrh šablóny pre podnikateľov

Helios - [object Object]

NOVÁ FAKTÚRA Návrh šablóny pre podnikateľov

Vytvorené pre Asseco Solutions, 2014.

Mohla by vás zaujímať aj táto štúdia.

Čítať viacDôvera