SpäťPozrite si webovú stránku

Youstice je prvá globálna viacjazyčná platforma pre riešenie reklamácií spotrebiteľov. V roku 2013 nás prizvali, aby sme kompletne prehodnotili ich procesy a prestavali ich aplikáciu.

Úplne nové rozhranie pomáha zákazníkom, ktorí hľadajú online spravodlivosť. Posilnili sme flexibilitu procesov, vďaka čomu môže používateľ pokojne odísť a proces dokončiť neskôr. Nový test webu ukázal, že všetky významné aspekty použiteľnosti sa do veľkej miery zlepšili.

Používateľské testovanie

Pre lepšie pochopenie základných problémov existujúceho rozhrania sme spravili rýchly test použiteľnosti v našom UX laboratóriu. Šiesti respondenti sa snažili splniť 15 úloh. Za účelom získania ďalších ideí o zlepšení rozhrania sme testovací scenár doplnili o rozhovor s používateľom. Súčasťou rozhovoru bolo aj niekoľko hier zameraných na pozornosť, ktoré poodhalili mentálne modely a správanie používateľov.

Používateľský výskum

Medzinárodný prieskum používateľov poukázal na ich návyky pri podávaní sťažností v predajniach a online obchodoch. Snažili sme sa prísť na to, ako motivovať používateľov, aby na vybavovanie sťažnosti použili namiesto emailov Youstice.

Stratégia

Stratégiu sme zamerali na sedem tém, ktoré musel Youstice riešiť. Používateľské testovanie a používateľský výskum nám pomohli pochopiť tieto témy, poskytli odpovede a konkrétne riešenia.

  • 1 Prečo by som mal použiť Youstice?
  • 2 Simulácia reálneho sveta
  • 3 Orientácia v procese
  • 4 Orientácia v kontexte
  • 5 Orientácia v návrhoch
  • 6 Manažment prípadov
  • 7 Dashboard

Stratégia zahŕňala aj screenflow opisujúci komplexný proces vo viackanálovom prostredí. Prvá časť stratégie bola zameraná na podanie, vyjednávanie a vybavenie zákazníckych reklamácií.

Youstice - Strategy

Wireframy

Pre robustný systém sme museli vytvoriť viac ako 200 rôznych wireframeov. Niektoré sme otestovali spolu s používateľmi. Zvolili sme responzívny prístup, aby sme zaistili perfektný vzhľad na mobiloch, tabletoch aj desktopoch.

Počas zdokonaľovania wireframeov sme sa používateľov neustále pýtali na ich názor. Nápady sme overovali pomocou click testov, mood testov a štandardného formatívneho používateľského testovania.

Youstice - WireframesYoustice - Wireframes

Vizuálny dizajn

Ikonografia tvorila výraznú časť vizuálneho dizajnu. Zamerali sme sa na tvorbu pochopiteľných, ľahko čitateľných ikon. Pri tvorbe rozhrania sme kládli dôraz na jednoduchosť, čím sme sústredili pozornosť používateľa na obsah.

Youstice - Visual DesingYoustice - Visual Desing
Youstice - Visual Desing
Youstice - Visual Desing
Youstice - Visual DesingYoustice - Visual Desing
Youstice - Visual Desing
Youstice - Visual Desing

HTML šablóny a integrácia

Na záver projektu sme dodali plne responzívne HTML šablóny. Integrovali sme ich s platformou BLOX v spolupráci s tímom developerov z JUMP soft.

Youstice - HTML templates and integration
Youstice - HTML templates and integration

Vytvorené pre Youstice, 2014.

Mohla by vás zaujímať aj táto štúdia.

Čítať viacHelios One