Mesačne facilitujeme desiatky školení a workshopov, ktorých cieľom je priviesť účastníkov k pochopeniu a zhodnutiu sa na tom, čo má ich práca či daný projekt naplniť. A postupne sme vyvinuli sadu užitočných kanvasov, ktoré nám pomáhajú nielen dobre „vykopnúť“ každý projekt, ale hlavne nútia účastníkov premýšľať, či daný projekt vôbec bude dávať zmysel pre používateľa.

Naša sada kanvasov pomáha projektovým tímom zamyslieť sa nad zadaným problémom z pohľadu:

  • cieľov, ktoré chcú dosiahnuť,
  • používateľov, na ktorých cielia,
  • a hypotéz, na ktorých stavajú.

S kanvasmi dokážete identifikovať príležitosti, ale aj možné úskalia, a odhaliť, o čo majú používatelia skutočný záujem. Pochopíte, v čom by vlastne mala spočívať najväčšia hodnota tvoreného riešenia, a navrhnete ich hneď niekoľko, aj spolu s nápadmi, ako si overiť, či budú mať úspech.

Ako používať kickoff workshop toolbox

  • Set kanvasov môžete použiť pri akomkoľvek type projektu, či už chcete vytvoriť nový produkt, alebo priniesť inovácie do existujúceho riešenia. Do ideácie zapojte všetkých relevantných kolegov, ktorí svojimi podnetmi môžu pomôcť k tvorbe dobrého riešenia – svoj tím, ďalších stakeholderov, aj zástupcu dodávateľa, ak viete, že si ho projekt bude vyžadovať.
  • Jednotlivé aktivity timeboxujte, teda na vyplnenie každého kanvasu si stanovte istý čas. S efektívnym priebehom workshopu vám môže pomôcť facilitátor, ktorý vzniknutý tím prevedie celým procesom ideácie. Mal by sa tiež starať o to, aby svojimi nápadmi a myšlienkami prispieval každý účastník.
  • Kanvasy sú pripravené na tlač vo formáte A1, aby ste na ne zmestili všetky post-ity so svojimi nápadmi. Ak ich nepopíšete, stačí ich vytlačiť raz a používať opakovane s každým novým projektom.
Stiahnite si Štúdiu o vyspelosti CX na Slovensku

Kliknutím na "Stiahnuť" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Lighting Beetle s.r.o. podľa Memoranda o ochrane osobných údajov.