Optimalizácia

Chcem zlepšiť svoj produkt

Optimalizácia

Analyzujeme dáta, robíme testy použiteľnosti a personalizujeme zážitok, aby sme zvýšili konverzie a zlepšili spokojnosť používateľov.

Možno čelíte rozličným výzvam – zákazníci prestali navštevovať vaše webstránky, váš newsletter nedosahuje také výsledky, aké ste očakávali, alebo používateľom trvá príliš dlho, kým na vašom webe vykonajú želanú akciu. Máme sadu nástrojov a metód, ktoré nám pomáhajú identifikovať tieto problémy a opraviť ich.

Laboratórne testovanie použiteľnosti

Ak chcete mať istotu, že sa váš produkt používa naozaj jednoducho, pozývame vás do nášho UX labu. Počas moderovaného interview v ňom používatelia testujú vašu webstránku, softvér či aplikáciu a na základe ich insightov vieme nájsť priestor na zlepšenie. Dodržiavame presné postupy testovania, vďaka čomu sme schopní odhaliť až 85% problémov s použiteľnosťou.

Testovanie použiteľnosti na diaľku

Ani zákazníci rozptýlení po celom svete nie sú pre testovanie problémom, jednoducho ho absolvujeme na diaľku. Pre niektoré scenáre realizujeme moderované testy, iné štúdie zase prebiehajú bez facilitátora. V oboch prípadoch vám poskytneme komplexný report, v ktorom definujeme jednoznačné akčné kroky, ako zlepšiť váš dizajn.

Eye-tracking

Ak je výkonnosť vášho produktu závislá od toho, kam zákazníci upriamujú svoju pozornosť (napríklad newsletter, domovská stránka či dokonca priestor vašej predajne), dokážeme zrealizovať detailné eye-trackingové testovanie s okuliarmi Tobii, ktoré sledujú, kam sa používateľ pozerá. Na základe získaných údajov robíme drobné zmeny, ktoré majú veľký vplyv na výkon vášho produktu.

Dátová analytika

Aby sme pochopili správanie zákazníkov na vašej stránke či v aplikácii, používame štandardné analytické nástroje. Cez Google Analytics meriame kvantitatívne ukazovatele, HotJar nám pomáha sledovať tie kvalitatívne a cez Optimizely realizujeme a/b testy.

Personalizácia

Dôležitosť osobného používateľského zážitku stále rastie, a tak pomáhame nastaviť správny mechanizmus, ktorý webstránky a aplikácie personalizuje. Každému používateľovi tak vytvárame unikátny zážitok prispôsobený jeho potrebám. Využívame na to nástroje ako Optimizely, Exponea či Adalytics.

Navigácia a informačná architektúra

Ak je vaša stránka náročná na množstvo obsahu, môže to spôsobiť problémy s navigáciou. Priamo s používateľmi vytvárame formou card sortingu nové navigačné štruktúry a kvantitatívne ich overujeme testami informačnej architektúry.