Pravidlá pre hlásenie bezpečnostných incidentov

Nahlásenie

Ak chcete nahlásiť bezpečnostný incident, pošlite prosím všetky požadované informácie, ktoré sa nachádzajú nižšie e-mailom na adresu: security@lbstudio.sk

 • Kontaktné informácie: meno, spoločnosť, krajina
 • Podrobnosti o incidente:
  • názov produktu/projektu
  • akákoľvek špeciálna konfigurácia potrebná na reprodukciu problému
  • podrobné pokyny na reprodukciu problému
  • dôkaz o zneužití kódu
  • dopad problému vrátane toho, ako by útočník mohol problém využiť

Overenie

Spoločnosť Lighting Beetle* zanalyzuje nahlásané informácie. Potvrdenie incidentu by malo trvať maximálne 10 dní. Naše vyjadrenie obdržíte následne obratom na e-mailovú adresu.

Ak bude incident uznaný, spoločnosť Lighting Beetle* pristúpi k analýze hlavných príčin a určí najlepšie riešenie daného problému.

Zverejnenie

Pred verejným odhalením tejto chyby zabezpečenia dodržte obdobie 90 dní.

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa