Aká je úroveň CX Vašej spoločnosti?

Aká je úroveň CX Vašej spoločnosti? Odpovedzte na 6 krátkych otázok a zistite, aké sú silné a slabé stránky Vášho zákazníckeho zážitku.