Lean UX je prístup k tvorbe produktov a služieb, ktorý pred bezhlavým vývojom presne zadefinovaného dizajnu uprednostňuje priebežné vylepšovanie. Podporuje iteratívne učenie, experimentovanie a pravidelné testovanie celkovej používateľskej skúsenosti. Takto vyvíjané produkty nemajú byť iba prívetivé a funkčné. Mali by spĺňať aj stanovené biznisové ciele a byť uskutočniteľné za rozumnú hodnotu.

Ako tvoríme hodnotu v LB*

Hoci sa na tvorbe služieb zúčastňujeme ako dodávateľ, záleží nám na doručenej hodnote rovnako ako investorovi. Preto je pre uplatňovanie agilných princípov zameraných na flexibilitu a iteráciu kľúčový pravidelný kontakt s klientom a úzka spolupráca po celú dobu vyhotovovania produktu. S klientmi konštantne debatujeme o hodnote projektu pre obe strany, čo ide ruka v ruke s priebežným vzájomným zladzovaním vízií a stanovovaním spoločných cieľov.

Aby ste mohli takýmto spôsobom na vývoji produktu s dodávateľmi fungovať, oplatí sa zahrnúť to v kontrakte. Zmluva by mala byť napísaná tak, že ju spoločne môžete priebežne revidovať a flexibilne sa rozhodovať o biznisových prioritách. Je potrebné rozumieť tomu, čo spoločne definované ciele znamenajú v množine konkrétnych výstupov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, aby sa výsledky dali merať, a tým pádom aj opakovane vyhodnocovať a stanovovať hodnota.

Zmluva o hodnote, nie diele

Na toto v Lighting Beetle* používame takzvaný vzťahový kontrakt. Ten je dodatkom k štandardnej zmluve a je založený na záväzku a dôvere oboch strán. Dôvera je kľúčová, pretože v agilnej spolupráci sa deje veľa zmien a veci až do samého konca nie sú pevne definované a uzavreté.

Priekopníkom takejto podoby spoluprác je náš Production Director Juraj Blichár, ktorý o tvorbe kontraktov založených na vzťahu porozprával na marcovom Forum inAgile v Bratislave. V jeho prednáške sa dozviete, kedy sa oplatí tento prístup uplatňovať, ako takýto kontrakt vystavať a závere nájdete aj zdroje, z ktorých celá filozofia vychádza.

Záznam z prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Edutrea.