Na Slovensku stále chýba širšie povedomie o tom, čo vlastne facilitácia je. Pre nás facilitácia predstavuje štrukturované vedenie stretnutí, workshopov aj celých projektov. Výsledkom je jasná definícia a pochopenie témy či problému a vyššia efektivita.

V Lighting Beetle* považujeme facilitáciu za dôležitú súčasť procesov. Preto dbáme na to, aby si každý Beetle tento skill osvojil a zlepšoval sa v ňom.

Facilitácia je  jedným z hlavných dôvodov, ktoré nám umožňujú dodávať projekty načas a vo finančne dohodnutom rámci.

Chcete o facilitácii vedieť ešte viac? Téme sme venovali aj celú časť nášho podcastu Minimum Viable Podcast

Na dizajnérskom meetupe Friends of Figma vystúpila aj naša Head of Design Kristína Malíková s témou facilitácie. Dosahuje ňou lepší výkon tímov pri dizajnovaní kvalitných produktov a služieb, ale aj kultúrnu zmenu v organizáciách.

V rozhovore sa dozviete:

  • Čo je facilitácia a aké sú jej princípy?
  • Ako s ňou začať?
  • Tipy a triky pre začínajúcich aj skúsených facilitátorov
  • Ako pracovať s ťažkými povahami?
  • Aké sú rozdiely medzi digitálnymi a fyzickými workshopmi?
  • Ako odôvodniť čas facilitátora klientovi?
  • Ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu pri rozvíjaní facilitačných schopností