Facilitácia v dizajne je proces, ktorý zahŕňa usmerňovanie, riadenie a podporu skupinových aktivít a interakcií, aby táto skupina dosiahla konkrétne ciele. Ide o metódu, ktorá sa často využíva pri návrhu, inovácii a riešení problémov, kde je potrebné získať rôzne názory, perspektívy a prispôsobiť sa rôznorodým povahám účastníkov tvorivých spoluprác.

Na Slovensku stále chýba širšie povedomie o tom, čo vlastne koncept facilitácie v dizajne predstavuje. Pre nás facilitácia (niekedy označovaná aj ako moderovanie) predstavuje štrukturované vedenie stretnutí, workshopov aj celých projektov. Výsledkom je jasná definícia a pochopenie témy či problému a vyššia efektivita všetkých zúčastnených.

Facilitátor alebo fašilitátor?

Osoba, ktorá vedie a usmerňuje interakcie v skupine tak, aby tím dosiahol očakávané výsledky, sa nazýva facilitátor. Jeho úlohou je uľahčiť komunikáciu, podporiť otvorenú diskusiu, pomáhať riešiť konflikty a stimulovať tvorivé myslenie.

V Lighting Beetle* považujeme facilitáciu za esenciálnu súčasť procesu tvorby a spolupráce. Je jedným z hlavných dôvodov, ktoré nám umožňujú dodávať projekty načas a vo finančne dohodnutom rámci. Preto dbáme na to, aby si každý Beetle túto zručnosť osvojil a zlepšoval sa v nej.

Zistite o facilitácii viac v 6. epizóde nášho Minimum Viable Podcastu

O výhodách facilitácie aj svojej ceste k roly facilitátorky rozprávala na dizajnérskom meetupe Friends of Figma naša Design Lead Kristína Malíková. V prednáške vysvetľuje, ako vďaka facilitovaniu dosahuje lepší výkon tímov pri dizajnovaní kvalitných produktov a služieb, ale aj kultúrnu zmenu v organizáciách.V rozhovore sa dozviete:

  • Čo je facilitácia a aké sú jej princípy?
  • Tipy a triky pre začínajúcich aj skúsených facilitátorov
  • Ako pracovať s ťažkými povahami?
  • Aké sú rozdiely medzi digitálnymi a fyzickými workshopmi?
  • Ako odôvodniť čas facilitátora klientovi?
  • Ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu pri rozvíjaní facilitačných schopností