Od roku 2016 pomáhame tímu BRISK na MIRRI zaraďovať do hľadáčika priorít občana a jeho potreby. Jedným z prvých krokov bol redizajn elektronickej schránky Slovensko.sk. Pôvodná schránka nikdy neprešla žiadnym používateľským testovaním a pre bežného človeka bola z hľadiska navigácie takmer nepoužiteľná. Pre potreby schránky tak začal vznikať univerzálny dizajn manuál ID-SK, ktorý je najväčším úspechom spolupráce s tímom BRISK. Dizajn manuál postupne prebrali aj iné štátne weby a stal sa tak medzirezortným referenčným štandardom. Svoju najväčšiu silu ukázal počas pandémie, kedy sme na ňom prakticky za pár týždňov vystavali web korona.gov.

Výsledkom nášho prieskumu inšpirovaného Nielsen Norman Group bolo, že slovenský verejný sektor sa momentálne nachádza na škále CX vyspelosti na úrovni 3: Vzrastajúce CX. V tejto fáze je téma zákazníckeho zážitku tlačená zväčša nadšenými jednotlivcami. Chýba mu však štruktúra a organizovanosť. Výzvou pre túto fázu je potreba centralizácie. Verejná správa potrebuje vybudovať kompetenčné centrum pre všetky UX role a odtiaľ ich podľa potreby distribuovať do príslušných rezortov na konkrétne projekty.

Napriek viditeľným úspechom dizajn manuálu a tvorbe portálu korona.gov počas pandémie nás čaká ešte mnoho výziev. Aktívne meranie a vyhodnocovanie zákazníckej spokojnosti stále nie sú štandardom. Sme teda v situácii, kedy nemáme dáta a bez referenčného rámca je len veľmi náročné posúvať sa ďalej. Je nevyhnutné zadefinovať si jasné metriky a kritériá kvality. Štandardizácia dizajnového procesu a vzdelávacie programy pre úradníkov sú nevyhnutné na to, aby sa CX princípy ako používateľské testovania a iteratívny proces stali každodenným štandardom.

Celú Michalovu prednášku o našom 7-ročnom pôsobení na MIRRI nájdete na YouTube kanáli BRISK Slovensko: