Krátko po výskyte koronavírusu na Slovensku zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií na doméne korona.gov.sk pokyny pre občanov a zdravotníkov. Neskôr s narastajúcim počtom prípadov pribudlo na web mnoho informácií, často kategorizovaných podľa príslušného rezortu alebo umiestnených priamo na hlavnú stránku. Pre občana sa webstránka stala neprehľadná a málo dôveryhodná. Čoskoro vláda rozhodla, že korona.gov.sk bude centrálnym zdrojom informácií o koronavíruse. Do troch týždňov bolo treba web prerobiť. Ako však zmeniť webstránku, ktorá trpí typickými problémami – neprehľadnosťou, zložitým jazykom a komplikovanosťou v ultra krátkej dobe?

Spolupráca štátu, IT expertov a dobrovoľníkov

V Lighting Beetle sme boli presvedčení, že toto je príležitosť, kedy naše anagažovanie má zmysel. Pod záštitou permaneného krízového štábu spolu s aktivistami z komunity slovensko.help, úradníkmi z Ministerstva investícií a Národnej agentúry pre sieťové služby sme zostavili pracovnú skupinu (celý zoznam členov tímu).

Prínosom Lighting Beetle bolo v úvode najmä štruktúrovanie práce a prístupu k nej. Pracovnú skupinu sme rýchlo zmenili na malý agilný tím s pravidelnými tímovými rituálmi a spoločným plánovaním. Kľúčová bola priorizácia práce a kolaborácia. Len veci s najväčším dopadom dostali tímový focus a v neustále sa meniacom prostredí sme zoznam pracovných úloh priebežne revidovali. Prácu vývojárov, copywriterov, vizuálnych a UX dizajnérov sme prepojili pomocou dizajnového nástroja Figma, kde všetci účastníci sledovali vývoj naživo.

Vývoj pomocou jednotného štátneho dizajn manuálu

Už od roku 2018 sme sa v rámci Slovenskej UX asociácie angažovali pri príprave jednotného dizajn manuálu elektronických služieb Slovenska (ID-SK). Pri spolupráci na tomto nástroji sme využili naše poznatky z tvorby dizajn systémov pre poisťovňu Dôvera a Orange Slovensko.

Za prvý týždeň spolupráce na štátnom webe o koronavíruse združený tím navrhol gro nového dizajnu. ID-SK sa ukázal ako dôležitý nástroj na efektívnu prácu. Dizajnérom stačilo ukladať prvky z dizajn systému podľa ich dôležitosti pre občana.

Najviac energie sme však investovali do textu. ID-SK prispel k jednotnosti a kredibilite, no ak sa usilujeme o ukážku nového spôsobu komunikácie štátu s občanom, tvorí ju text. Copywriterský tím strávil hodiny na konferenčných hovoroch so štátnymi úradníkmi, aby dosiahli jednoduchý, no dôsledný spôsob komunikácie.

Aj napriek kríze ukážkovým príkladom

Webstránku sme spravovali len niekoľko týždňov. Pod svoju gesciu si ju prebrali špecialisti z Oddelenia behaviorálnych inovácií (BRISK), čím sa celý projekt dostal pod kontrolu štátu, na miesto, kam patrí.

View this post on Instagram

Udiala sa prelomová vec, o ktorej niektorí predstavitelia IT komunity už teraz píšu ako o „jednom z najväčších zážitkov“. Som veľmi rada, že sa nám podarilo položiť základy ukážkového štátneho webu podľa všetkých štandardov. Ja osobne to vnímam ako pozitívny príklad toho, ako by mal štát fungovať.⠀ ⠀ https://www.korona.gov.sk je centrálnym oficiálnym štátnym webom pre získavanie informácií o koronavíruse, ktorý zrozumiteľným spôsobom informuje o opatreniach a pomoci vlády pre občanov a podnikateľov. Je výsledkom úspešnej spolupráce štátu a dobrovoľníkov z IT komunity, ktorí svoj voľný čas venovali tejto myšlienke. ⠀ ⠀ Stránka je spracovaná v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb ID-SK. Cieľom tohto manuálu je zjednotiť dizajn elektronickej komunikácie jednotlivých inštitúcií a štátu. Použitie tohto dizajn manuálu je od roku 2018 odporúčané metodickým usmernením, ale v realite sa tým takmer nikto neriadil. Nová webstránka je tak pilotným projektom, ako by štátne služby mali vyzerať, aby boli informačne presné, prehľadné a zároveň zrozumiteľné širokej verejnosti.⠀ ⠀ Budem presadzovať, aby slovenský dizajn manuál, ktorý je vytvorený po vzore gov.uk, používali všetky štátne inštitúcie. Momentálne takmer každý štátny web vyzerá inak, čo spôsobuje zbytočné predražovanie webov a komunikácia občana so štátom nie je jednotná. Pevne verím, že ostatné štátne weby budú tento princíp nasledovať a postupne vytvoríme koncepčnejšie a prehľadnejšie budované služby občanom. Zámerom tohto jednotného dizajn manuálu nie je, aby boli štátne weby vizuálne atraktívne, dôraz sa kladie na prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Cieľom je, aby sa občan na webe ľahko zorientoval a našiel potrebné informácie.⠀ ⠀ Nový web budeme ďalej rozvíjať s dôrazom na prehľadnosť a zrozumiteľnosť ako príklad toho, akoby mal štát komunikovať s prihliadnutím na nevidiacich ľudí, ľudí rôzneho veku a obmedzenia.⠀ ⠀ Vaša #vicepremierka.

A post shared by Veronika Remišová (@veronika.remisova) on

Pre Lighting Beetle* je udržateľnosť našej práce kľúčovým parametrom. Webstránka je dodnes centrálnym zdrojom informácií o koronavíruse a bez pochýb jedným z najlepších štátnych webov Slovenska s výnimočným UX. Navigáciu nebolo nutné dodnes prerábať. Potvrdzuje sa, že bola flexibilne navrhnutá, ľahko rozšíriteľná a odolná vysoko zmenovému prostrediu. Texty na webe sú aj dnes konzistentné a využívajú pôvodne nastavený tón komunikácie. Vďaka správne definovaným obsahovým štandardom sú jednoduché, zrozumiteľné, priateľské a dôsledné.

Web korona.gov.sk sa stal inšpiráciou a vzorom pre komunikáciu štátu s občanom. Už dnes sa pracuje na rozvoji ID-SK a legislatíve, ktorá upraví, že aj všetky ostatné štátne web stránky budú čerpať z výstupov, ktoré sme sa pri tomto projekte vytvorili.

Kľúčové poznatky:
1. Dizajn systém zrýchľuje prácu agilného tímu o 50%.
2. Kolaboratívny prístup je možný aj v komplikovanom prostredí, je však nutné mať nastavené tímové pravidlá a vyžadovať ich dodržiavanie.
3. Dobre nastavené UX pravidlá pomôžu konzistentnosti aj v čase, keď na projekte už nepracujú členovia pôvodného tímu.