Waterfall dizajn proces je tradičný prístup k uvádzaniu digitálnych produktov na trh, ktorý nepotrebuje veľa predstavovania. Celý cyklus je rozdelený na samostatné postupné fázy, začínajúc zhromažďovaním obchodných a používateľských požiadaviek, pokračujúc v používateľskom výskume a končiac návrhom, testovaním a vývojom.

Korporátny svet zbožňuje waterfall, pretože presne zodpovedá ich lineárnym interným procesom. Na vstupe je vopred presne stanovený budget a na výstupe dokonale použiteľný produkt. Aspoň tak si to manažment predstavuje. Každý nový projekt však vychádza z pomerne veľkej dávky neistoty, ktorá sa postupne eliminuje až výskumom a testovaním. Len málokedy sa dá vopred určiť, koľko iterácií bude nutných k dosiahnutiu optimálneho výsledku.

Mnohokrát sa preto v neskorších fázach odhalí nutnosť zmeny pôvodného plánu, čím sa natiahne release a nafúkne sa budget. V UX komunite sa preto začali objavovať rôzne prístupy snažiace sa nadviazať na agilný vývoj, ktorý si tak presadzujú programátori. Google vytvoril svoje Design Sprints, IDEO zasa vylepšené Design Thinking, startupová komunita prišla s hnutím Lean Startup, no a my nazývame ten náš zjednodušene „Lean UX“.

Lean UX podľa LBéčka

V Lighting Beetle robíme agilný dizajn produktu tak, že si ho rozdelíme na menšie komponenty. Tie môžu predstavovať napríklad v prípade e-commerce projektu jeho jednotlivé stránky (homepage, katalóg, produkt…), v prípade internet bankingu zas funkcie (odoslanie peňazí, založenie trvalého príkazu…) a podobne. Následne pracujeme na každom komponente (alebo sérii komponentov) v dvojtýždňových dizajnových šprintoch.

Každý takýto cyklus vyzerá nasledovne: Počas prvého týždňa workshopujeme s klientom o probléme, brainstormujeme jeho riešenia a dizajnujeme prototypy. Kedykoľvek si v niečom nie sme istí, sformulujeme to do hypotézy a vymyslíme ako to otestovať. Niekedy použijeme prototyp, inokedy zas sformulujeme dobrú otázku pre interview (napr. „ako často a pri akej príležitosti využívate funkciu XY?“).

Druhý týždeň si overujeme hypotézy, testujeme prototypy a zdokonaľujeme ich dizajn. Samotné testovanie robíme skôr guerilla spôsobom (oslovujeme ľudí na ulici, v kaviarni alebo na prevádzke u klienta), alebo online cez appky ako Verify. V projekte majú samozrejme miesto aj tradičnejšie metódy používateľského testovania, no pri samotných šprintoch ide predovšetkým o rýchlosť a flexibilitu.

Kvantita prináša množstvo výhod

V Lean metodológií uprednostňujeme kvantitu pred kvalitou, a vysoké množstvo rýchlych testovaní nám dáva v konečnom dôsledku omnoho lepšie výsledky ako nízke množstvo vysoko precíznych testingov. Niekedy dokonca robíme malé zmeny v prototypoch už v prestávkach medzi jednotlivými testovaniami v kaviarni alebo u klienta. Vďaka metóde vysokého množstva malých iterácií sa zvyšuje kvalita výstupov a klesá riziko, že projekt sa oneskorí.

Lean UX je však najsilnejší v kombinácii s grafickým dizajnom a agilným vývojom, kedy sa dá programovať produkt súčasne s jeho dizajnovaním. Už v druhom cykle má grafik k dispozícii hotový set wireframov a može pracovať na ich vizuále, a v treťom cykle môžu programátori tento návrh začať transformovať do HTML. Od tohto bodu teda spolupracujú tímy UX dizajnérov, grafikov a programátorov prakticky nepretržite.

Je Lean vhodný aj pre vás?

Ok, tak už si zhruba viete predstaviť výhody Lean metodológie ako aj jej proces. Pred tým, než si však niečo podobné vyskúšate aj u vás, by ste si však mali položiť niekoľko otázok:

  • Ako veľmi ste vy a vaši kolegovia ochotní spolupracovať na projekte? Lean UX je hlboko kolaboratívna aktivita, ktorá vyžaduje účasť multidisciplinárneho tímu. Dizajnéri, analytici, programátori ale i manažment musia byť schopní pravidelne sa stretávať, komunikovať a podieľať sa na tvorbe riešení.
  • Ste ochotní upustiť od dokumentácie? V lean metodológií sa uprednostňuje priama komunikácia pred dokumentáciou. Preto u nás sedí v jednej kancelárií celý tím UX dizajnérov, grafikov a front-end developerov, aby mohli spoločne priamo komunikovať kedykoľvek niekto objaví problém či má návrh na zlepšenie. Komunikovať si výstupy cez dokumentáciu je nielen neefektívne, ale zväčša práve takto dochádza k najväčším nedorozumeniam.
  • Ste ochotní pripustiť flexibilnú špecifikáciu? Lean znamená aj vyvarovať sa prílišnému plánovaniu a namiesto toho určovať smerovanie projektu postupne. UX dizajn je totižto jeden veľký proces učenia sa, ktorý postupne ovplyvňuje pohľad celého tímu na používateľov, produkt, technológie či biznis.
  • Venujete sa produktu aj po jeho vydaní? Dizajnový proces nikdy nekončí releasom produktu, práve naopak. Snaží sa o jeho pomerne skoré vydanie (tzv. MVP, alebo minimal viable product), a následne sa produkt vylepšuje podľa feedbacku zákazníkov. Nie mesiac, nie rok, ale po celú dobu jeho životnosti.

Korporácie sa menia

Ako sme pred nedávnom písali v článku UX na Slovensku sa vyvíja, korporácie sa menia. Väčšina z nich sa už snaží fungovať agílne alebo lean, no táto premena je veľmi náročná.

Aj preto si nás stále viac firiem volá na konzultácie ohľadom ich tranformácie na zákaznícky orientovanú modernú korporáciu. Používať tieto metodológie je pomerne jednoduché, ich implementácia do zabehnutých firemných procesov však môže predstavovať veľkú výzvu. My sme na ňu pripravení, a čo vy?

Na článku spolupracovali: Juraj Blichár (projektový manažment), Stanislav Rykalský (UX dizajn), Peter Škrovan (grafický dizajn), Michal Blažej (partner a direktor)