Apple nedávno ohlásil, že ich streamovacia služba Apple Music má 10 miliónov platiacich používateľov. Spotify sa podarilo skonvertovať okolo 25 miliónov z celkových 75 miliónov. Posledné čísla Deezeru z januára 2015 vykazovali 6 milónov, v tom období mal rovnakú platiacu bázu ako Apple Music.

alt

Platiaci používatelia — porovnanie

Dlhodobá stratégia všetkych troch služieb je získať čo najvyššiu penetráciu medzi smartfónovými používateľmi. Preto sme sa v teste zamerali na ich mobilné aplikácie.

Naši respondenti

Testovanie prebehlo v špecializovanom UX labe, kde možno testovať ergonómiu softvéru. Je vybavené viacerými kamerami, ktoré snímajú, ako sa používatelia správajú pri používaní softvéru. Do testovacej miestnosti sú po jednom pozývaní respondenti a moderátor testovania im postupne zadáva úlohy. Následne sa nahrávky z testovania vyhodnocujú a identifikujú sa problémy ergonómie.

alt

Respondenti testovaní v UX labe

Na testovanie bolo pozvaných 5 respondentov, ktorí spadajú do kľúčovej cieľovej skupiny služieb. Hľadali sme osoby vo veku 25–40 rokov, ktorí vlastnia smartfón a zároveň nemajú doterajšiu skúsenosť ani s jednou službou, tri ženy a dvoch mužov. Z testovacieho scenáru sme vynechali registračný proces, keďže registrácia do Apple Music je veľmi zložitá (používateľ musí overovať svoju identitu na niekoľkých úrovniach).

Vyhľadanie piesne je jednoduché

V prvej úlohe sme používateľov vyzvali, aby vyhľadali svoju obľúbenú pieseň. Všetci zvládli úlohu bez problémov. Deezer vyhral s najkratším priemerným časom 31 sekúnd, nasledovaný Apple Music (33 sekúnd) a Spotify (39 sekúnd).

alt
Vyhľadávanie piesne — porovnanie výsledkov testovania

Traja respondenti poukázali na neprehľadnosť výsledkov vyhľadávania Apple Music, ktorý nekategorizuje výsledky na interpréta, album, playlist, piesne a pod.

alt

Porovnanie výsledkov vyhľadávania Apple Music (prvý obrázok) a Deezer (druhý obrázok)

Jedna ikona, dve rôzne funkcie

V nadväzujúcej úlohe sme vyzvali používateľov, aby si vyhľadanú pieseň pridali medzi svoju hudbu tak, aby sa k nej mohli kedykoľvek vrátiť. Vo všetkých prípadoch sa používatelia výrazne potrápili kvôli použitej ikonografii. Ikona srdca alebo ikona plus neposkytuje dostatočné rozlíšenie funkcie.

Apple ikony vôbec nedoprevádza popiskami a preto v tejto úlohe zlyhal na plnej čiare. Dokonca využíva ikonu srdca na pridanie do obľúbených, no zároveň ikonu používa aj na sekciu Pre vás. Jeden respondent preto olajkovanú pieseň hľadal v sekcii Pre vás, pritom je umiestnená v sekcii moja hudba.

alt

Používatelia majú problém identifikovať funkcionality ikôn plus a srdca bez popiskov

Používateľom Apple Music úloha trvala v priemere 92 sekúnd a len jeden respondent úlohu zvládol bez problémov. Deezer dopadol najlepšie — poisťuje si dokonca, že kľúčová funkcia aplikácie bude naozaj ľahko dostupná — srdce a tlačidlo pridať do playlistu totiž navedú používateľa k tej istej funkcii.

alt
Pridanie hudby — porovnanie výsledkov testovania

Spotifty je najkrajší
Tmavé pozadie Spotify hodnotili používatelia ako veľmi luxusné. Na jeho elegancii pridáva aj animovaný prechod medzi obrazovkami. Efekt vnárania sústreďuje pozornosť používateľa na obsah a nezahlťuje ho navigačnými prvkami. Strohý Apple Music používateľom neprekáža, v niektorých častiach však umiestňuje príliš veľa obsahu na obrazovku, čím používateľov zahlcuje.

Jedna respondentka sa vyjadrila, že Deezer je jednoduchý na používanie, ale veľmi sterilný a škaredý v porovnaní so Spotify.

Niekoľkokrát sme zaznamenali preťaženie používateľskej pozornosti, keď používateľ začal klikať na všetky ikony na obrazovke. Dobrým príkladom je obrazovka aktuálne prehrávanej hudby, ktorú Deezer aj Spotify udržiavajú čistú. Apple dizajnérom sa podarilo do nej umiesniť o jeden riadok ikôn viac. Na druhej strane si však až traja respondenti nevšimli kontextové menu v pravom hornom rohu Deezeru a Spotify, ktoré obsahuje práve tie funkcie, ktoré Apple umiestnil do zorného poľa.

alt
Obrazovky aktuálne prehrávanej hudby — Spotify (prvý obrázok), Apple Music (druhý obrázok) a Deezer (posledný obrázok)

Neprehľadná navigácia od Apple
Moderátor ďalej vyzval respondenta, aby našiel interpréta podobného k interprétovi vyhľadanej piesne. Jediný Deezer si udržal v tejto úlohe stopercentné skóre. Apple Music a Spotify používateľov potrápili. Náročná úloha preverila najmä navigáciu v aplikáciach.

alt
Nájdenie podobného interpréta — porovnanie výsledkov testovania

Apple Music prichádza s invenčným prístupom. Navigáciu nestavia štandardne, tak, aby bol podobný Winampu, Windows player a iným starším prehrávačom. Menu reprezentuje aktivity, ktoré možno so službou Apple Music vykonávať: For You (Pre vás), New (Novinky), Radio, Connect (Prepojenia), My Music (Moja hudba). Vyhľadávanie umiestnili na každú obrazovku do pravého horného rohu, čo však používateľov mätie. Nevedia, či vyhľadávajú len v danej sekcii alebo naprieč celým Apple Music. Connect je položka, ktorá je pre nových používateľov úplne nejasná.

Apple chce používateľom svojim novátorským prístupom zjednodušiť život, podľa všetkého ho však zťažil. Všetci respondenti sa explicitne sťažovali na jeho navigáciu a považovali ju za neprehľadnú.

alt
Navigácia v Spotify (prvý obrázok), Apple Music (druhý obrázok) a Deezer (posledný obrázok)

Deezer a Spotify v navigácii nenechávajú nič na náhodu — obe do nej zahrnuli vyhľadávanie, stránku na objavovanie hudby, moju knižnicu. Spotify zmestil menu do štyroch položiek, čo výrazne akceleruje rýchlosť pohybu po aplikácii.

Čo sa skrýva pod položkou My Music/Your Music (Moja hudba/Tvoja hudba) je pre používateľov vo všeobecnosti veľká neznáma. Možno by mohli služby poexperimentovať so slovom knižnica a nadviazať tak na staršie navigačné modely, ktoré sú používateľom známe.

Uloženie hudby môže potrápiť

Vyhľadanie playlistu hudby z osemdesiatych rokov zvládli respondenti bez problémov, no najlepšie a najrýchlejšie v Deezeri. Pri ostatných dvoch službách potrebovali drobnú nápovedu.

alt
Vyhľadanie playlistu z 80. rokov — porovnanie výsledkov testovania

Keď sme ich však vyzvali aby si tento playlist stiahli do smartfónu, úspešnosť rapídne klesla. Pri Apple Music to zvládol len jeden respondent, pri Spotify dvaja a pri Deezeri všetci. Opäť sa ukázalo ako dôležité je funkcie pomenovať explicitne, prípadne doplniť popiskom.

alt
Uloženie hudby — porovnanie výsledkov testovania

Deezer umiestňuje funkciu stiahnuť vo všetkých playlistoch na výraznom mieste hneď pod názvom playlistu.

V Spotify sa objaví funkcia na rovnakom mieste, podmieňuje ju však tým, že používateľ musí najskôr playlist uložiť do My Music. Táto nezmyselná podmienka spôsobuje, že používatelia majú pocit, že funkcia sa niekedy objaví a je dostupná, inokedy nie.

Apple Music, podobne ako Spotify, skrýva túto možnosť pod ikonu plus, ktorá pridáva hudbu do mojej knižnice. Voči Spotify však situáciu ešte viac komplikuje, keďže ikona stiahnutia sa objaví namiesto ikony plus. Traja z našich respondentov si túto zmenu nevšimli. Ikonografia spôsobuje problémy, na ktoré poukázal jeden používateľ, keď začal po zadaní úlohy “stiahnite si hudbu do smartfónu” klikať na ikonu plus, zdieľanie a tiež na ikonu oblaku. Flat design a simplistická ikonografia sa v tomto prípade neoplatili.

Apple Music má situáciu zložitú ešte v jednej vertikále. Stavia totiž službu ako rozšírenie pôvodnej aplikácie Music, ktorá v iOS štandardne prehrávala hudbu. Prirodzene tak kombinuje hudbu nahratú na smartfóne s hudbou v Apple Music. Respondenti však toto rozhodnutie vnímali negatívne. Sekciu moja hudba naviac delí na dve sekcie: jedna je pre knižnicu (Library) a druhá pre playlisty (Playlists). Často sa stávalo, že používatelia tento prepínač nevideli a preto playlisty neobjavili.

Náš verdikt: Deezer je najjednoduchší

alt

Vo všeobecnosti používatelia vykonávajú v tomto type služieb tri aktivity: nájsť pieseň, prehrať si ju a nájsť inšpiráciu. Prvé dve aktivity sú vo všetkých aplikáciach skutočne jednoduché. V Apple Music inšpiráciu používatelia nevedeli nájsť takmer vôbec. Deezer a Spotify síce vyžadovali viac scrollovania, respondenti sa ale nakoniec k inšpirácii predsa len dostali.

alt
Finálne skóre

Čísla nepustia. Respondenti pri používaní Deezeru nepochybili ani raz. Pri Apple Music zase zvládli úlohu bez problémov práve raz. Priemerný čas úloh bol pri Apple Music 60 sekúnd, pri Spotify 45 sekúnd, pri Deezeri 24 sekúnd. Pri rozhovore nasledujúcom po testovaní(debriefingu) respondenti označovali Apple Music za katastrofu, navigáciu za neprehľadnú. Spotify má blízko k Deezeru, v detailoch si však vybral cestu väčšej elegancie ako solídnejšej ergonómie.

Apple dizajnéri sa teda tentokrát sekli. Dizajn obsahuje príliš veľa funkcionalít, no ikony nie sú doprevádzané vysvetlívkami. Tým sa stáva úvodný zážitok s aplikáciou skôr bolestivým objavovaním funkcií, ktoré Apple používateľom pripravil. Veľké problémy spôsobila používateľom aj navigácia. Namiesto umiestnenia základných funkcií do menu — vyhľadávanie, moja knižnica, prehliadanie, stavajú menu na používateľovi neznámej štruktúre. To vytvára pocit neistoty a komplikuje interakciu s aplikáciou.

Zhrnutie
Dizajn Deezeru je síce najmenej príťažlivý, no zároveň najjednoduchší na ovládanie. Noví používatelia sa v aplikácii vedia rýchlo zorientovať a porozumejú jej funkciám. Spotify len o niečo zaostáva v ergonómii, používateľom však pripadá elegantnejší ako Deezer. Apple Music je pre nového používateľa neprehľadný a väčšina z našich respondentov ho považovalo za úplne nepoužiteľný.

Na texte spolupracovali: Michal Blažej, Richard Hlavatý, Walter Lima, Kristína Malíková, Marek Minor, Martin Vacho
Lighting Beetle