Výskumy renomovaných konzultačných firiem dlhodobo potvrdzujú, že organizácie, ktoré proaktívne pracujú so zákazníkom, majú nielen spokojnejšiu klientskú bázu, ale dosahujú aj lepšiu profitabilitu, vyššiu spokojnosť zamestnancov a úspešnejšie predávajú. Nie je teda otázkou, či majú počúvať zákazníka, ale kedy s tým začnú a ako sa im v tom darí.

V roku 2021 sme zrealizovali prvý prieskum CX vyspelosti organizácií na slovenskom trhu, ktorý ukázal, že aj slovenské firmy sa snažia naskočiť na vlnu zákazníckej orientácie. Tento rok sme požiadali Slovenskú User Experience Asociáciu o pomoc so zberom dát v rámci pracovnej skupiny Consulting, ktorá sa venuje spoluprácam s biznisom.

Pre lepšie porozumenie téme a hodnoteniu si prečítajte náš článok o škále CX zrelosti.

Hlavné zistenia výskumu

Dobehli sme svet

Zo 6 úrovní, priemerná hodnota CX vyspelosti na Slovensku je 3,5. Kým roku 2021 bol slovenský trh za svetom v závese o 2 roky, svetový štandard sme za 18 mesiacov dobehli.

Menej PR, viac procesu

Spoločnosti už rozumejú dôležitosti Customer Experience. Pri porovnaní s rokom 2021 sa zásadne znížila nutnosť rozširovať povedomie o CX do organizácie cez internú komunikáciu.

Nedostatok talentu

Mediánový počet CX zamestnancov na firmu sa od roku 2021 zvýšil z dvoch na troch. Rast CX oddelení je výsadou veľkých firiem, seniorné pozície obsadzovali aj juniornejšími špecialistami.

Rozpočty stále chýbajú

Tretina firiem stále nemá vyhradený rozpočet na prácu so zákazníkom. Až 60 % organizácií uviedlo, že UX / CX rozpočet v ich organizácii neexistuje, je malý alebo je náročné ho získať.

Rast sa spomalí

Rast celého trhu na škále CX zrelosti sa môže spomaliť. Organizácie teraz potrebujú obhájiť, že nábor špecialistov na zákaznícky zážitok mal v konkurencii s inými nákladovými položkami zmysel.

Stabilizácia a víťazstvá

Až polovica organizácií aktuálne zažíva projekty, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Okrem zvyšovania spokojnosti zákazníka je ich cieľom aj zbieranie success stories. CX oddelenia sa sústredia na stabilizáciu a získanie kredibility.

Najrozvinutejšie odvetvia

Herný priemysel, softvérové riešenia, finančné služby a zdravotníctvo sa profilujú ako odvetvia s najlepšími podmienkami na rozvoj kvality zákazníckeho zážitku.

V reporte sa dozviete

  • 6 úrovní vyspelosti Customer Experience: Identifikujte, na ktorej úrovni vyspelosti v prístupe k zákazníkom je vaša organizácia.
  • Meranie CX zrelosti v slovenských firmách: Spoznajte stav na slovenskom trhu v roku 2023 a inšpirujte sa zo skúseností a z nastavenia tímov a procesov od premiantov.
  • Dopady na trh aj jednotlivé segmenty: Súčasný stav CX zrelosti prináša slovenskej ekonomike niekoľko výziev. Firmy musia dokázať význam investícií do prozákazníckeho prístupu pre biznis.
  • Praktický návod na rast v CX zrelosti: Pre firmy na každej úrovni vyspelosti sme pripravili jednoduchý kontrolný zoznam s odporúčaniami, na ktoré výzvy by sa mali v nasledujúcom období sústrediť.
Stiahnite si Správu o stave CX na Slovensku v roku 2023

Kliknutím na "Stiahnuť" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Lighting Beetle s.r.o. podľa Memoranda o ochrane osobných údajov.