Každý rok si v LB* lámeme hlavu nad tým, akú koncoročnú PF-ku vymyslieť, aby to nebola len ďalšia zbytočnosť, ktorá bude na korporátnych poličkách zapadať prachom. Našimi darčekmi sa každý rok snažíme adresátov niečo naučiť alebo im aspoň pripomenúť, aké je dôležité nezabúdať na koncového používateľa.

Mohli ste už od nás dostať napríklad podpivníky s UX metodikami, ručne tlačené pohľadnice s citátom „People over pixels“ alebo aj UX pexeso. Ako robiť produkty dobre už teda viete. Tento rok sme sa rozhodli dať vám návod, ako robiť dobré produkty. :)

V tomto článku sa dočítate:

Pomáhame tvoriť produkty s víziou

Počas roka 2019 sme v LB* stáli pred novou výzvou. S mnohými klientmi sme sa od dizajnovania čiastkových projektových zadaní posunuli k oveľa zaujímavejšej, ale aj náročnejšej spolupráci. Pomáhame im transformovať vnútornú kultúru tak, aby boli všetci zladení na vízii svojej práce, vízii produktov a služieb, ktoré tvoria a ponúkajú.

Facilitovali sme desiatky školení a workshopov, ktorých cieľom bolo priviesť účastníkov k pochopeniu a zhodnutiu sa na tom, čo má ich práca či daný projekt naplniť. A postupne sme si k tomu vytvorili sadu užitočných kanvasov, ktoré nám pomáhajú nielen dobre „vykopnúť“ každý projekt, ale hlavne nútia účastníkov premýšľať, či daný projekt vôbec bude dávať zmysel pre používateľa.

Pri workshopoch sme najskôr využívali kanvasy Lean Service Creation od fínskych Futurice. Postupne sme ich však začali upravovať podľa potrieb nášho trhu, na základe našich zistení z každej spolupráce a inšpirovali sme sa aj ďalšími prístupmi ako design challenge framing či Lean UX. A dnes prvýkrát v ucelenej podobe zverejňujeme náš...

LB* Workshop Canvas Toolbox

Na tomto odkaze si môžete voľne stiahnuť sériu kanvasov, ktoré sme v uplynulom roku používali a vylepšovali na našich workshopoch s klientmi ako poisťovňa Dôvera, Orange Slovensko, Tatra banka aj na workshopoch pre SUXA či Brno Design Days.

Stiahnite si LB* Workshop Canvas Toolbox

Naša sada kanvasov pomáha projektovým tímom zamyslieť sa nad zadaným problémom z pohľadu:

  • cieľov, ktoré chcú dosiahnuť,
  • používateľov, na ktorých cielia,
  • a hypotéz, na ktorých stavajú.

Toto zamyslenie im pomáha definovať, aké konkrétne výsledky práce chcú dosiahnuť. Vďaka tomu sú pri hľadaní najlepšieho možného nápadu schopní oprostiť sa od svojich predstáv o riešení, ktoré si často prinášajú už do začiatku projektu a veľmi ťažko sa im od nich ustupuje.

S kanvasmi dokážete identifikovať príležitosti, ale aj možné úskalia, a odhaliť, o čo majú používatelia skutočný záujem. Pochopíte, v čom by vlastne mala spočívať najväčšia hodnota tvoreného riešenia, a navrhnete ich hneď niekoľko, aj spolu s nápadmi, ako si overiť, či budú mať úspech.

Ako používať sadu kanvasov od LB*

Set kanvasov môžete použiť pri akomkoľvek type projektu, či už chcete vytvoriť nový produkt, alebo priniesť inovácie do existujúceho riešenia. Do ideácie zapojte všetkých relevantných kolegov, ktorí svojimi podnetmi môžu pomôcť k tvorbe dobrého riešenia – svoj tím, ďalších stakeholderov, aj zástupcu dodávateľa, ak viete, že si ho projekt bude vyžadovať.

Jednotlivé aktivity timeboxujte, teda na vyplnenie každého kanvasu si stanovte istý čas. S efektívnym priebehom workshopu vám môže pomôcť facilitátor, ktorý vzniknutý tím prevedie celým procesom ideácie. Mal by sa tiež starať o to, aby svojimi nápadmi a myšlienkami prispieval každý účastník.

Kanvasy sú pripravené na tlač vo formáte A1, aby ste na ne zmestili všetky post-ity so svojimi nápadmi. Ak ich nepopíšete, stačí ich vytlačiť raz a používať opakovane s každým novým projektom. A keď už kanvasy nebudete potrebovať, môžete z nich spraviť napríklad darčekové tašky, ako sme vyrobili my na klientské PF-ky. :)

I. Vízia používateľskej skúsenosti

Už prvé dva kanvasy o Vízii používateľskej skúsenosti vás prinútia zamyslieť sa nad UX. Na pohľad pôsobia rovnako, no odlišujú sa v kontexte, v akom vás o zákazníckej skúsenosti nútia uvažovať. Spoločne vám pomôžu zarámcovať, čo chcete, aby používateľ pri využití vášho produktu alebo vašej služby zažíval a cítil, aj čo by si mal popri tom myslieť. Vďaka týmto kanvasom už od začiatku projektového kickoffu začínate byť so svojím tímom zladení na jeho vízii.

II. Biznis zámer a kontext

Kanvas Biznis zámer a kontext pomôže vášmu tímu ujasniť si, čo je vlastne vašou úlohou – ideálne bez toho, že by ste už v tejto chvíli mali v hlave konkrétne riešenia. Snažte sa od nich oprostiť a uvažujte v abstraktnejšej rovine. Aby ste sa zladili v očakávaných cieľoch, nezabudnite zapojiť aj manažment a tvorcu nápadu. Aký biznis problém idete riešiť? Prečo je to vôbec dôležité a aké dáta vám o tom vypovedajú?

Tento kanvas vám zároveň pomôže identifikovať, aké riziká môžu vstúpiť do procesu a koho treba do projektu zapojiť, aby bol zrealizovaný. Stanovíte si tiež kritériá, kedy budete projekt považovať za úspešný, a rozhodli sme sa zapojiť aj otázky smerujúce k spoločenskému významu. Veríme, že aj vďaka tomu bude čoraz viac slovenských firiem tvoriť produky a služby s pozitívnym prínosom.

III. Používatelia

Ešte predtým, ako začnete navrhovať možné riešenia problému, ktorý ste si zadefinovali, musíte vedieť, pre koho ich vlastne dizajnujete. Aby ste našli naozaj dobré riešenie, potrebujete identifikovať používateľské skupiny a spoznať ich. Pri vypĺňaní kanvasu Používatelia neuvažujte len o demografii, zamerajte sa na rôzne používateľské hodnoty a motivácie, ktoré ich môžu priviesť k vášmu produktu, emócie, ktoré v nich chcete vzbudiť, a konkrétne potreby, ktoré im môžete pomôcť naplniť.

Je takmer nemožné urobiť to správne na prvý raz, takže buďte pripravení svoje post-ity presúvať a preskupovať. Ak zatiaľ o používateľoch nemáte dáta z výskumu, pokojne pracujte len so svojimi predpokladmi. A na záver sa rozhodnite, ktorá skupina používateľov bude pre vás tou primárnou. Nebojte sa, ak sa to neskôr ukáže ako nesprávny výber – tomuto kanvasu (ako aj všetkým ostatným) sa môžete kedykoľvek vrátiť a svoje rozhodnutie zmeniť na základe toho, čo ukáže výskum.

IV. Dizajnová výzva

Keď už viete, čo je vaším biznis cieľom, pre koho ho budete dizajnovať, aj aký prínos by mali používatelia pocítiť, je čas sformulovať Dizajnovú výzvu projektu. Jej štruktúra je jednoduchá, no nájsť tú správnu formuláciu býva celkom náročné. Vrátťe sa však k predchádzajúcim kanvasom a dajte do kontextu svoje doterajšie myšlienky:

Ako by ste mohli uskutočniť svoj biznis zámer (odpoveď na prvú otázku z kanvasu Biznis zámer a kontext) pre primárnu skupinu používateľov tak, aby pocítili žiadaný prínos (informácie o vašej primárnej používateľskej skupine z kanvasu Používatelia)?

Dizajnovú výzvu majte neustále na očiach. Vyveste si ju napríklad na stenu a počas projektu si ju priebežne pripomínajte na tímových stretnutiach aj pri individuálnej práci.

V. Riešenia

Dobre zadefinovaná dizajnová výzva vás nasmeruje k Brainstormingu riešení a nápadov. Zamyslite sa, čo by mohlo eliminovať negatívne či vzbudiť pozitívne emócie u cieľovej skupiny používateľov. Pripomeňte si obmedzenia aj spoločenský rozmer projektu z kanvasu Biznis zámer a kontext a skúste ich zohľadniť.

Pamätajte si, že riešenie, ktoré vám napadlo, nie je jediné a možno ani to najsprávnejšie. Preto je dobré zapojiť do takéhoto projektového kickoffu naozaj všetkých relevantných ľudí, ktorým môžu napadnúť riešenia, na aké by ste si bez nich nespomenuli. Ak ste dizajnovú výzvu sformulovali dobre, mali by ste byť schopní vymyslieť aspoň päť nápadov. Keď to nejde, zrejme je vaša dizajnová výzva príliš úzka alebo naopak – príliš nekonkrétna.

VI. Experimenty

A teraz veľké odhalenie: Všetko, čo ste doteraz vytvorili, je len jeden veľký predpoklad, ktorý treba overiť. Pri svojich úvahách a nápadoch ste zrejme vychádzali z nejakých skúseností či dokonca dát, no implementácia, ktorá vzniká, je stále iba hypotézou, že toto riešenie by mohlo fungovať.

Takže teraz sa s využitím kanvasu Experimenty zamyslite nad tým, ktoré hypotézy sú pre úspech tohto riešenia najkľúčovejšie, a vymyslite spôsob, ako ich overiť. Sústreďte sa na kritické predpoklady, teda také, na ktorých potvrdení alebo vyvrátení stojí celá projektová vízia. Hľadajte spôsoby, ako to urobiť jednoducho, rýchlo a lacno, teda bez toho, že by ste museli vynakladať veľké zdroje na vytvorenie mohutného experimentu.

Všetko, čo zistíte, zahrňte do projektovej roadmapy. ❤️

Pomôžte nám toolbox vylepšovať

Tak ako k projektom, aj k sade kanvasov sa snažíme pristupovať leanovo a priebežne ich budeme upravovať. Zároveň ich zverejňujeme pod licenciou Creative Commons BY-SA, ktorá vám dovoľuje ďalej ich upravovať a adaptovať na vlastné potreby, stačí pritom uviesť LB* ako zdroj pôvodného materiálu.

Budeme radi, ak nám napíšete, keď sa vám LB* Workshop Canvas Toolbox pri niektorom projekte podarí využiť. Zaujíma nás, ako vám kanvasy pomohli a či by ste v nich niečo chceli upraviť. Postupne ich budeme iterovať a pridávať k nim ďalšie relevantné kanvasy, ktoré sa ukážu ako užitočné pre tvorbu dobrých produktov a služieb a úspešné zladenie tímov na produktovej vízii.

A do roku 2020 vám prajeme, aby každý projekt, na ktorom budete pracovať, dával zmysel vám aj používateľom!