Náš návrh prináša koncept námestí s otvorenou recepciou, zázemím pre mamičky aj novým foodcourtom.

V posledný októbrový víkend sme sa zapojili do hackathonu Trnavského cechu, ktorého cieľom bolo priniesť inovácie do budovy trnavskej polikliniky. Do hackathonu sme postavili dva tímy, oba v zložení odborníkov z LB* a architektonického štúdia What architects.

Víťazstvo si spomedzi desať súťažných družstiev odniesol tím s názvom LB* WHAT?!, ktorý tvorili naši kolegovia Michal Blažej a Katarína Bednárová, dizajnéri Michaela Novosadová a Ľubomír Špilko a architekt Marek Trebuľa. Ich koncept námestí vo vnútorných priestoroch polikliniky má ambíciu zvýšiť pohodlie návštevníkov a zlepšiť ich orientáciu v budove, ktorú dnes mnohí považujú za nehostinné bludisko.

Hľadanie riešenia cez Double diamond

Súťažné tímy mali k dispozícii dáta z dotazníku od 670 pacientov, výstupy z 25 kvalitatívnych rozhovorov a fotografie polikliniky. Víťazný tím z analýzy dát zistil, že najväčším problémom polikliniky sú nejednotný objednávkový systém ambulancií a nekomfortné prostredie, v ktorom pacienti čakajú na vyšetrenia. Na dizajnovanie riešenia využili model Double diamond a zamerali sa na efektívnejšie využitie priestorov.

Po návšteve polikliniky navrhli koncept námestí, ktoré by zlepšili komfort a imformovanosť návštevníkov aj orientáciu v budove. Koncept vychádza z modelu, ktorý dobre poznáme z miest – tak ako sa v mestách vieme orientovať podľa námestí, aj v poliklinike dokážu tieto drobné zázemia vytvoriť mentálnu mapu, ako sa po nej pohybovať. Navyše, námestia sú ostrovmi s pozitívnou emóciou, inkluzívnym priestorom, kde sa pacient aspoň na chvíľu cíti dobre a buduje si s inštitúciou vzťah.

Nápady, čo na námestia umiestniť, si dizajnéri overovali s mentormi – zástupcom zdravotného inštitútu, lekármi či primátorom Petrom Bročkom. Jednou z hypotéz napríklad bolo, že pre zvýšenie pohodlia by pacienti mali mať priestor socializovať sa. Vďaka rozhovorom však zistili, že lekári kvôli šíreniu ochorení v skutočnosti nechcú, aby sa pacienti v čakárňach združovali. Sústredili sa preto na tie funkcie námestí, ktoré by vyriešili priestorové problémy.

Lepšia informovanosť a vyšší komfort

Ľudí pri návšteve polikliniky trápi najmä tma, zlý vzduch a nehostinnosť budovy, takže tím navrhol niekoľko zmien, ako priestor otvoriť, presvetliť a zvýšiť pohodlie návštevníkov. Otvorená recepcia na hlavnom námestí s informátorom, ktorý dnes sedí za sklom, má už pri príchode do lobby signalizovať, že pacienti sú v poliklinike vítaní.

Nástenka s inštrukciami, ako sa v ktorej ambulancii objednať, im zjednoduší rezervovanie vyšetrenia. Digitálna nástenka napojená na rezervačné systémy lekárov zase ukáže, kedy je pacient v poradí. Okrem toho môže poskytovať aj informácie o ordinačných hodinách, aktuálnej čakacej dobe či spojoch MHD.

Dizajnéri a architekti z víťazného tímu navrhli aj niekoľko stavebných úprav, napríklad odstrániť zbytočné priečky, zväčšiť svetlíky či zaskliť vstupnú časť budovy, aby pacienti, čakajúci skoro ráno na časenky, mohli byť v teple. K zvýšeniu komfortu prispejú aj nový foodcourt, automaty s občerstvením a výdajníky vody. Menší počet toalet rozmiestnených na kľúčové miesta v budove zase upratovacej službe umožní sústrediť sa na ich čistotu a údržbu.

Na detskom oddelení chce tím vytvoriť zázemie pre mamičky aj s miestnosťou na kojenie a prebaľovanie. "Predmestie" pred vstupom do budovy sa zmení na nefajčiarsku zónu a z lobby by mali zmiznúť nepotrebné prevádzky. A na vytrhnutie pacientov z pocitu dlhého čakania tím navrhol umiestniť v interiéri polepy s históriou Trnavy či zaujímavosťami o ľudskom tele.

Čo sa bude s návrhom diať ďalej

Návrh tímu LB* WHAT?! bol teda jednoduchý: Netvoriť infraštruktúru v celej poliklinike, ale v centrálnych bodoch, kde vieme zaviesť zmeny s veľkým dopadom za nízku vstupnú investíciu. Tento koncept umožňuje dosiahnuť rýchle víťazstvá a tvorí základy pre systematický rozvoj.

Na realizáciu riešenia vyčlenila mestská samospráva 250 tisíc eur. Návrh tímu LB* WHAT?! si vyžiada investíciu 140 tisíc eur a financie na operatívne náklady, spojené napríklad s prevádzkou foodcourtu. V budúcnosti by poliklinika mohla koncept rozširovať doplnením ďalších námestí a vďaka nim upravovať tok pacientov.