Počas našej Experience Conference, ale aj pri rozhovoroch s mnohými odborníkmi, som narazil na pár trendov, ktoré pomaly začínajú definovať budúcnosť nášho oboru.

Tieto trendy sú dlhodobé, mojím cieľom nie je popísať, čo bude hip v najbližšom roku. Chcel som len otvoriť oči vnímavým a pomôcť postaviť našu disciplínu do širšieho kontextu.

Firmy si stavajú in-house UX tímy

Firmy a korporácie pochopili, že má zmysel mať UX tímy in-house. Tie väčšie (napr. Telekom) si stavajú vlastné UX laby, menšie aspoň definujú rolu UX dizajnéra. To bude postupne transformovať rolu UX agentúry z roviny dodávateľa výstupov do konzultantskej pozície.

Túto zmenu vnímame veľmi pozitívne, nakoľko pokiaľ je agentúra schopná ponúknuť kvalitné konzultácie, bude po jej službách stály dopyt. UX je totiž tak multidisciplinárna oblasť, že bez erudovaného partnera na strane klienta je pre dodávateľov UX služieb veľmi ťažké robiť zásadné zmeny. V Lighting Beetle sme to pocítili na viacerých projektoch a rovnako sme pocítili pozitívnu zmenu, keď nastúpil ku klientovi nový človek – UX dizajnér, ktorý dokázal pretlačiť aj strategickejšie návrhy.

Predpokladám, že UX agentúry stále zostanú hlavnými exekútormi, pretože kapacitne klienti nemôžu zvládať robiť výskum, kresliť tony prototypov a testovať ich. Naša hodnota sa však presunie aj do konzultačnej praxe – budeme sa musieť stať think-tankom a skutočným partnerom s veľkými skúsenosťami, ktorý sleduje a aplikuje najnovšie trendy a pomáha firmám inovovať.

UX dizajn sa stáva agilnejší

Dnes je agentúrne UX viazané silným waterfall prístupom: najskôr sa spraví výskum, v ďalšej fáze navrhneme a otestujeme prototyp, a na záver implementujeme. Už niekoľko rokov sa však hľadajú spôsoby, ako spraviť tento proces agilným podobne, ako je to vidieť pri programovaní.

Aj v našej praxi pociťujeme, že je to naozaj potrebné. Waterfall prístup nefunguje ideálne a pre UX by bolo najzdravšie, keby dokázalo reagovať oveľa rýchlejšie na aktuálne potreby projektu. Keď napríklad zistíme vo fáze implementácie, že treba spraviť ďalší výskum, sme nahratí, projektový plán a budget nepustia. Pritom sa na začiatku projektu dá len ťažko predpokladať, koľko iterácií bude nutných pre dosiahnutie naozaj kvalitného výsledku a ktoré metódy UX dizajnu bude vhodné aplikovať.

V agilnom svete by sme každý týždeň vedeli vyhodnotiť aktuálne potreby projektu, ktoré by definovali naše ďalšie kroky. Skvelým riešením agilného UX je napríklad Google Design Sprint. Boli by však naši klienti ochotní tráviť týždne s UX tímom v brainstormingovej miestnosti namiesto pohodlného outsourcovania? My to už dnes skúšame na prvých projektoch.

Tento prístup si však bude vyžadovať zmenu spôsobu, akým firmy nakupujú UX služby a taktiež zmenu ich pohľadu na to, ako sa UX robí. Čaká nás dlhá cesta, podobne ako kolegov programátorov, ktorí tento boj ešte stále nedobojovali.

Firmy menia organizačné štruktúry

Čo môže mať user-centered design spoločné so zmenou organizačnej štruktúry klientov? Prekvapivo sa učíme, že dosť. UX projekty totiž preverujú firmy práve v oblasti spolupráce medzi rôznymi oddeleniami a agentúry by im preto mali pomáhať meniť sa zvnútra a prispieť tak k zmene organizačných štruktúr. Vplývajú na to dva faktory:

UX je multidisciplinárne – potreby používateľov sa často nedajú naplniť inak, ako tým, že oddelenia budú spolu komunikovať a spolupracovať pri redizajne kľúčových procesov. Na splnenie týchto očakávaní treba často tvoriť agilné multidisciplinárne tímy: programátor sedí s analytikom, dizajnérom a produktovým špecialistom a novú službu navrhujú spoločne. A to je skvelý impulz pre zmenu organizácie celej firmy.

Druhým faktorom je zmena procesov firiem v súvislosti s presunom aktivít do digitálneho prostredia. UX má obrovskú výhodu v tom, že je hybnou silou digitálnej revolúcie – teda transformácie procesov z offline priestoru do digitálu. To sa však vo väčšine firiem nedá spraviť bez zmien v organizačnej štruktúre, kompetenciách a často krát aj systéme odmeňovania zamestnancov.

Ako UX agentúry sa teda často ocitáme v priestore nastavovania organizačných štruktúr a strategického plánovania, kde dokážeme našim klientom pomôcť nastaviť ich firmu tak, aby bola skutočne user-centered. Táto transformácia je veľmi náročná a vyžaduje si dlhodobú dedikovanosť na exekutívnej úrovni, no tento aspekt je podľa môjho názoru pre budúcnosť UX kľúčový.