Posledné roky vyšlo na Slovensku niekoľko vyhlášok, ktoré hovoria o dôležitosti prívetivého prostredia v službách štátnej správy, ale aj procesoch, ktoré majú tieto projekty sprevádzať.

V Lighting Beetle* máme takéto projekty radi, pretože výsledný produkt či služba má dopad na milióny ľudí. Jedným z takýchto projektov bola napríklad aj stránka korona.gov.sk.

Podobné zadanie sme dostali aj od Slovensko.sk. Cieľom bol redizajn Elektronickej schránky. Výzva spočívala v návrhu prostredia tak, aby spĺňalo požiadavky hneď niekoľkých skupín obyvateľstva.

V projekte sme nepoužili prístup waterfallu, ktorý je ešte aj dnes pomerne populárny, kedy si zadávateľ zadefinuje požiadavky a tie sa doručia - bez priebežného overovania, či je produkt životaschopný alebo použiteľný. Zvolili sme agilný prístup a tím zložili z ľudí od zadávateľa, technického dodávateľa a nás ako dizajnérov. Vďaka tomu sme navrhované riešenia dokázali priebežne overovať na úrovni legislatívnej, metodickej, technickej či finančnej.

Začiatočný stav elektronickej schránky

Tým, že sú do agilného vývoja všetky zainteresované osoby zapojené už od začiatku, šetrí sa rozpočet, ktorý by inak mohol byť minutý napríklad na návrh riešenia, ktoré nie je implementovateľné. Ak chcete aj vy pracovať agilnejšie, vyskúšajte náš kanvas Definícia nápadu, s ktorým bude zladenie všetkých zainteresovaných osôb jednoduchšie.

V projekte sme využili metodiku double diamond, ktorá pozostáva zo štyroch fáz. Všetky ich ilustrujeme na konkrétnych príkladoch redizajnu elektronickej schránky.

Prvá fáza, Prieskum, začala stretnutím so zadávateľom a dodávateľom technického riešenia. Mapovali sme biznisové požiadavky zadávateľa, zadefinovali sme si, kto je konečný používateľ, aké sú jeho hlavné “boliestky”, a určili protopersóny. Tieto výstupy boli validované používateľským prieskumom.

Druhou fázou bola Používateľská cesta. Identifikáciou používateľskej cesty skúmame tok používateľov naprieč naším produktom, ale aj mimo neho. Zadávateľ nás informoval o svojej predstave ideálnej používateľskej cesty (hypotetická cesta).

Následne sme si tieto cesty prešli aj so samotnými používateľmi a sledovali ich kroky (skutočná cesta). Nakoniec sme si určili ideálnu cestu, optimálnu pre zadávateľa aj používateľa (zákaznícka cesta).

V tretej fáze sme sa dostali do Prototypovania. Tá nastala až po tom, ako sme zistili reálne potreby zadávateľa a používateľa, spoznali ich problémy a tieto zistenia sme vedeli podložiť dátami. V tomto bode sme začali hľadať a navrhovať riešenia, pracovať s wireframemami.

Poslednou fázou tohto procesu bolo Programovanie/Testing, kedy sa wireframy menia na funkčné dizajny. Aj v tomto bode sme zahrnuli používateľov a testovali s nimi už takmer finálne prototypy.

Výsledný redizajn elektronickej schránky

Súčasťou bol tiež benchmarking. Výhodou je nielen meranie výsledkov po zavedení zmien, ale aj nastavenie očakávaní do budúcna. Ak teda bude Slovensko.sk kontinuálne testovať nové funkcie a dizajny, môže si ich dopad porovnať s aktuálnym stavom.

Prípadovú štúdiu, ako sme k riešeniu pristúpili, sme prezentovali vo webinári pre členov ITAS. Záznam z prezentácie priebehu projektu aj výsledkov si môžete pozrieť nižšie.