Dôvera

Pomáhame lekárom s liečbou cukrovky

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa dlhodobo snaží bojovať proti cukrovke, ktorá ovplyvňuje život takmer 400 000 Slovákov. Až 85% liečby majú v rukách samotní pacienti a pokiaľ sa o seba primerane nestarajú, môže mať choroba fatálne následky. Pre poisťovňu Dôvera sme preto pripravili aplikáciu, ktorá pomáha lekárom a špecialistom s liečbou cukrovky lepšie spolu komunikovať a vzdelávať svojich pacientov.

Služby
Tvorba konceptu – LB*
Prototypovanie a testovanie – LB*
Vizuálny dizajn – LB*
Front-end development – LB*

Rok
2017

Výzva

Ako zjednodušiť spoluprácu odborníkov na liečbu cukrovky tak, aby sa vedeli efektívnejšie starať o svojich pacientov.

Riešenie

Webová aplikácia, ktorá umožňuje liečebným tímom lepšie medzi sebou komunikovať, koordinovať svoje aktivity a proaktívne pristupovať k liečbe a edukácii pacientov.

Výsledky projektu

+832

Edukovaných pacientov

180

Ambulancií využívajúcich aplikáciu

598K

Krokov pacientov v rámci komunitnej aktivity

Detail pacienta s odporúčanými činnosťami, históriou vyšetrení a nameraných hodnôt cukru

Kalendár s objednávkovým systémom a statusom objednávky

Nastavenie objednávky

Centralizovaná starostlivosť

Cukrovka je nevyliečiteľná choroba, no pri správnej životospráve ostávajú jej príznaky relatívne mierne. Je preto kľúčové, aby boli pacienti vedení k životnému štýlu prispôsobenému tomuto ochoreniu. K tomu je potrebná aktívna pozornosť nielen diabetológa, ale aj profesionálneho edukátora a niekoľkých ďalších lekárov špecialistov. Niekedy ich jeden pacient môže mať až šesť.

Všetci títo odborníci potrebujú mať k dispozícii najaktuálnejšie informácie o stave svojich pacientov a ich výsledkoch. Pri absencii akéhokoľvek centralizovaného systému to však až donedávna bolo veľmi náročné.

Dôvera nás preto požiadala, aby sme týmto odborníkom zjednodušili vzájomnú komunikáciu. Navrhli sme webovú aplikáciu, ktorá umožňuje lekárom, špecialistom a edukátorom dokumentovať a zdieľať zdravotné informácie o ich pacientoch v centrálnej digitálnej databáze. To všetko v používateľsky veľmi prívetivej a prehľadnej forme.

Intenzívny výskum

Projekt sme odštartovali intenzívnym výskumom priamo v ordináciách lekárov. Získali sme tak množstvo užitočných insightov, vďaka ktorým sme vedeli lepšie sprioritizovať jednotlivé funkcie a ich umiestnenie.

Aj testovanie prototypov prebiehalo priamo v ordináciách lekárov. Vďaka tomu sme napríklad zistili, že množstvo z nich malo problém prečítať či všimnúť si niektoré menej výrazné elementy.

Mnohí používatelia boli vo vyššom veku a ich zrak teda už nebol ideálny. Problémom často boli aj ich staré zariadenia, najmä monitory, ktoré nie vždy vykresľovali náš dizajn tak, ako sme ho navrhli. Celé rozhranie sme teda prerobili na kontrastnejšie, s výraznejšími fontami a ikonami.

Koncept riešenia

Každému pacientovi sa po registrácii vytvorí elektronický profil v zdieľanej databáze, ku ktorému majú prístup okrem hlavného diabetológa aj viacerí lekári špecialisti či profesionálny edukátor.

Pacientov profil obsahuje jeho osobné a zdravotné údaje, anamnézu, výsledky testov a ďalšie dôležité informácie. To všetko vo forme prehľadných kariet, tabuliek a grafov. Okrem toho si v rámci profilu môžu špecialisti vymieňať postrehy a rady o tom, ako pacient dodržiava liečebný plán či aký ďalší postup odporúčajú.

Ukážka používateľského rozhrania lekárskej aplikácie na kontrolu cukrovky

Edukácia pacientov

Primárnym cieľom aplikácie je vzdelávať pacientov o vhodnom životnom štýle s cukrovkou. Po zaregistrovaní nového pacienta aplikácia navrhne lekárom prednastavený liečebný a edukačný plán, ktorý vychádza z najnovších medicínskych poznatkov. Ten môže lekár prijať, odmietnuť či upraviť podľa individuálnych okolností.

Výsledky v praxi

Najväčší dopad mala aplikácia na prácu profesionálnych edukátorov, ktorí ju využívajú ako primárny pracovný nástroj. V úvodnej fáze sa do projektu zapojilo 40 odborníkov a 3 268 pacientov, z ktorých už 832 úspešne absolvovalo kompletný cyklus 8 skupinových edukácií.

Okrem toho je aplikácia prospešná aj v projekte DôveraPomáha, kde uľahčuje objednávanie pacientov na presný termín. V rámci pilotnej prevádzky sa už dá objednať do 180 ambulancií.

Riešenie, ktoré sme navrhli, však nemusí byť limitované len na liečbu cukrovky. Vďaka modulárnym komponentom a living style guide sa dá v budúcnosti ľahko rozšíriť prakticky na akékoľvek ďalšie elektronické služby, ktoré by Dôvera chcela ponúknuť svojim pacientom.

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa