Orange TV

EEA

Jednotný zdroj údajov o klíme a energii v Európe

V roku 2019 ľudstvo zažilo najteplejší rok v histórii. Je čoraz dôležitejšie, aby sa ktokoľvek rýchlo dostal k informáciám o klíme a energii, s ktorými sa dá ľahko a jednoducho pracovať. Hoci na svete existuje viacero platforiem poskytujúcich spoľahlivé a aktuálne údaje, ako napríklad Eurostat, IEA či lokálne agentúry zaoberajúce sa životným prostredím, často sú zastaralé a ťažko použiteľné, čo sťažuje prístup verejnosti a odborníkov k informáciám. Európska environmentálna agentúra (EEA) chcela zmeniť spôsob, akým ľudia pristupujú k týmto cenným údajom o klíme a energii.

Klient
European Environment Agency

Rok
2018

Výsledky projektu

500+

dotazníkov

32

rozhovorov s používateľmi

4+1

persóny a koncept

Výzva

Vytvoriť jednotný zdroj údajov o klíme a energii pre široké spektrum používateľov (novinárov, vedcov, tvorcov politík, či laickú verejnosť) s rôznymi potrebami a motiváciou. Realizovať projekt do 6 mesiacov, na diaľku medzi Kodaňou a Bratislavou a s používateľmi roztrúsenými po celom svete. A na záver, odprezentovať riešenie Európskej komisii počas konferencie COP24.

Riešenie

Ľahko personalizovateľný nástroj na zobrazenie dát, ktorý uspokojí rôzne úrovne používateľských potrieb a posilní už existujúce vzorce správania, čím zvýšime počet nových používateľov a udržíme súčasných.

Brainstorming a priorizácia počas virtuálneho workshopuBrainstorming a priorizácia počas virtuálneho workshopu

Pochopenie

Energia a klíma sú komplexné oblasti, ktorými sme sa predtým nezaoberali, rovnako tak zobrazovaním dát. Ľudia pracujúci v tejto oblasti sú často zvyknutí na nástroje, ktoré vyzerajú zastaralo a správajú sa niekedy nečakaným spôsobom. Ako dizajnéri sme sa nechceli zmieriť s tým, že spravíme iba pekne vyzerajúci nástroj, ktorý dodržiava zaužívané zásady použiteľnosti. Snažili sme sa preto navnímať, ako ľudia používajú podobné nástroje vo svojom pracovnom prostredí, aby sme úplne porozumeli tejto oblasti.

Naša fáza prieskumu pozostávala z:
1. Online prieskumu
2. Kontextuálneho pozorovania na diaľku
3. Konkurenčnej analýzy
4. Tvorby persón

Zatiaľ čo prieskum nám poskytol krátky úvod do danej problematiky, hlavným cieľom tejto fázy boli rozhovory s používateľmi na diaľku. Účastníci prieskumu z Európy, Ázie a Ameriky nám ukázali, ako používajú svoje obľúbené nástroje na zobrazenie dát o energii a klíme a zároveň aj poukázali na ich najväčšie nedostatky.

Po viac ako 30 rozhovoroch s používateľmi a 500 odpovediach v rámci prieskumu sme zhrnuli poznatky do 4 dobre definovaných persón, ktoré následne ovplyvnili všetky ďalšie dizajnové rozhodnutia.

Versatile researcher
Environment expert
Thorough intermediator
Eco-conscious citizen
01 / 00

Patchworkový koncept

Každá z persón mala svoje frustrácie, ktoré bolo treba vyriešiť, potrebami, ktoré sme sa snažili naplniť, a správanie, ktoré sme chceli podporiť. Spolu so šiestimi členmi EEA sme usporiadali online workshop pomocou nástroja Miro, kde sme spolu vytvorili a spriorizovali stovky možných riešení. Veľkou výhodou práce s online nástrojmi ako Miro je to, že po stretnutí nemusíte prepisovať žiadne post-ity!

Viete, že pri definícii persón ste odviedli dobrú prácu, keď stakeholderi začnú na stretnutiach používať ich mená.

Patchwork koncept je ako koláž – je zložený z najzaujímavejších komponentov zo služieb, ktoré naše persóny používajú denne. Každý z konceptov je teda zložený z funkcionalít viacerých webových stránok spojených do jednej webstránky. Za menej ako 30 minút sme takto dokázali zostaviť kompletný prototyp.

Ukážka patchworkového konceptuUkážka patchworkového konceptu

Testovanie na diaľku

Po vyskladaní prototypu sme sa pustili do Lean UX cyklu “Postav – zmeraj – pouč sa”. Často sme testovali s používateľmi a obratom upravovali prototyp, využívajúc naše bohaté skúsenosti z používateľského testovania na diaľku. Pozitívne nás prekvapilo, že náš prototyp bol v porovnaní so súčasnými nástrojmi považovaný za veľký krok vpred. Tu sme už vedeli, že sme na správnej ceste.

Úvodný prieskum bol užitočný aj pre nábor respondentov. Viac ako polovica účastníkov rozhovorov a testovania pochádzala práve z tohto prieskumu.

Po desiatkach rozhovorov a testovaní na diaľku sme si však uvedomili, že existuje len málo možností na spoľahlivé videohovory. Navyše, mnohí vedci mali z bezpečnostných dôvodov celofiremne zakázané zdieľanie obrazovky, čo je problém pri testovaní na diaľku. Tento problém sme prekonali tak, že sme s účastníkmi volali cez telefón a pomocou aplikácie Surfly na prehliadanie webových stránok viacerými používateľmi naraz sme zisťovali, čo na danej stránke respondenti robia. Vďaka Surfly sme teda mohli vidieť kurzor používateľa, aj spôsob akým sa po stránke, ktorú má otvorenú pohybuje a to všetko bez latencie alebo iného problému so spojením.

Testovanie prototypu na diaľku cez SurflyTestovanie prototypu na diaľku cez Surfly

Hlavným výstupom bola vízia novej platformy v podobe high-fidelity prototypov, ktorá uspokojí všetky štyri nami definované persóny. Celý proces navrhovania sme dôkladne zdokumentovali, aby tím EEA mohol novú platformu predložiť Európskej komisii a odprezentovať na konferencii COP24.

Hlavné zistenia

1. Medzery v odbornosti môžu byť výhodou

Nedostatok predchádzajúcich skúseností v rámci danej oblasti nemá vplyv na kvalitu dizajnu, skôr naopak. Núti nás, dizajnérov, aby sme sa ponorili hlbšie do problematiky a nepredpokladali, že vieme, čo je pre používateľa správne. To je jedna z najväčších chýb dizajnérov pri práci v oblastiach, ktoré považujú za zvládnuté. Z vlastnej skúsenosti vieme, že dobre navrhnuté persóny, spolupráca počas workshopov, ako aj množstvo drobných vylepšení by mali byť hnacím motorom za všetkými dobrými dizajnovými rozhodnutiami.

2. Práca na diaľku funguje a dokáže byť efektívna

Na vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že aj napriek úvodným pochybnostiam je práca na 6-mesačnom projekte, a to na diaľku, úplne schodné riešenie. Počnúc vzdialenými stretnutiami, rituálmi až po testovania použiteľnosti, všetko nám na diaľku išlo hladko. Treba však podotknúť, že vzdialený tím musí využívať správne nástroje, vedieť efektívne komunikovať, často plánovať a dodržiavať prísne pravidlá.

3. Aj na projektoch pre EÚ sa dá pracovať štíhlo

Práca s vládnymi agentúrami je značne odlišná napríklad od práce s lokálnym startupom. Očakávania sú často vysoké a dodávatelia musia byť veľmi striktní v tom, čo a kedy doručia. Navyše, všetko musí byť dobre zdokumentované. Keďže EEA je jednou z inštitúcii EÚ, všetky rozpočtové výdavky musí odôvodniť priamo Európskej komisii. V tomto prostredí je dosť ťažké začať rozmýšľať štíhlo a agilne, no opäť sa nám potvrdilo, že ani pri práci s vládnymi agentúrami to nie je nemožné.

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa