Hopin Taxi

Meníme spôsob akým ľudia cestujú po meste

Hopin je prvá a najúspešnejšia taxi aplikácia na Slovensku. Platforma sa počas svojej existencie veľmi rýchlo rozvíjala pridávaním rôznych užitočných funkcií ako platba kartou, filtrovanie vodičov či firemný profil. Postupné nabaľovanie noviniek na pôvodný dizajn však spôsobilo, že aplikácia začala pôsobiť neprehľadne.

V pláne boli navyše ešte ďalšie dve rozšírenia, ktoré by umožnili používateľom vyhľadávať okrem taxíkov aj limuzíny a linky MHD. Bol preto nutný kompletný redizajn, ktorý by už pomerne robustnú aplikáciu upratal do prívetivého a intuitívneho používateľského rozhrania.

Klient
Hopin Taxi

Rok
2017

Výzva

Ako redizajnovať populárnu taxi aplikáciu, aby vyzerala modernejšie, používala sa jednoduchšie a zaujala aj nové cieľové skupiny?

Riešenie

Modernejší, jednoduchší a plynulejší Hopin s inovatívnymi funkciami, ktoré vychádzajú z výskumu lokálneho trhu.

Dizajnér robí wireframy

Prispôsobenie potrebám zákazníkov

Na začiatku výskumnej fázy sme identifikovali dve hlavné cieľové skupiny: denných používateľov cestujúcich za prácou a nočných používateľov cestujúcich za zábavou.

Respondentov z oboch cieľových skupín sme požiadali, aby si spoločne s nami objednali taxi a niekam sa odviezli. Sledovali sme ich počas celého procesu objednávky a jazdy, a následne sme s nimi spravili ešte krátke interview pri káve. Vďaka tomu sme určili, čo je pre používateľov dôležité, s čím majú problém či ako sa správajú v určitých situáciách.

Veľkým prekvapením bolo, že množstvo požiadaviek respondentov už bolo v aplikácii nejakým spôsobom vyriešených. Napríklad možnosť platiť kartou v aplikácii existovala, no množstvo zákazníkov o nej nevedelo. Bolo jednoznačne nutné upratať existujúce funkcie ešte pred tým, než začneme implementovať nové.

"Často nejdem hopinom len preto, že nemám pri sebe hotovosť"

Jednoduchšia použiteľnosť

Hlavným cielom bolo aplikáciu upratať do uceleného používateľsky prívetivého celku. Napríklad nastavenie platby kartou sme podstatne zjednodušili a spôsob platby sa dá nastaviť pre každú objednávku zvlášť.

Výskum tiež ukázal, že používatelia mali pre jazdy najrôznejšie špecifické požiadavky. Má vodič detskú sedačku? Je možné zobrať so sebou psa? Môžem mať počas jazdy ticho? To všetko je po novom možné si nastaviť na jediný klik.

Aplikácia napríklad dostala aj rozmer umelej inteligencie a dokáže používateľom uľahčiť objednávku automatickým navrhnutím destinácie podľa predchádzajúcich skúseností.

"Ako psíčkar potrebujem mať svoj filter, ktorý z času na čas využijem."

Vylepšený feedback

Aby dokázal Hopin zlepšovať svoje služby, je preň veľmi dôležitý objektívny feedback od zákazníkov. Z nášho výskumu vplynulo, že Slováci buď nedávajú vodičom zlé hodnotenia vôbec, nakoľko im nechcú uškodiť, alebo ich naopak hodnotia prehnane negatívne za každú maličkosť.

"Zlé hodnotenia nedávam. Stále sú to normálni ľudia. Majú rodiny a deti. Nechcem im zle."

Rozhodli sme sa preto zrušiť staré 5-bodové hodnotenie a nahradiť ho jednoduchším výberom “spokojný / nespokojný”. Používatelia tak už nehodnotia vodiča, ale svoj zážitok s ním, vďaka čomu sa dokážu viac odosobniť. Následne je ešte používateľ vyzvaný označiť, s čím konkrétne má problém a či chce cestovať s týmto vodičom opäť. To pomáha Hopinu získať špecifickejšie a objektívnejšie informácie, vďaka ktorým vie lepšie manažovať svojich vodičov.

Filtre
Objednávka
Spätná väzba
FiltreObjednávkaSpätná väzba
01 / 00

Rozšírenia Limo a MHD

K Hopinu sme navrhli aj 2 rozšírenia – Limo a MHD. Limo je pomerne jednoduchá nadstavba, ktorá umožňuje objednávku luxusnejších taxíkov, čo podľa nášho výskumu vyžaduje mnoho používateľov.

Druhé rozšírenie umožňuje vyhľadať spojenie MHD z bodu A do bodu B, zistiť si presné časy odchodov, nechať sa navigovať k miestam nástupu a dokonca si aj zakúpiť elektronický lístok.

Rozšírenie LIMO
Rozšírenie
Cestovný poriadok autobusu
Rozšírenie LIMORozšírenieCestovný poriadok autobusu
01 / 00

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa