Neustále hľadáte inšpiráciu? Skúste náš LB* Insights newsletter. Žiadne omáčky, iba postrehy, ktoré vám dajú novú perspektívu.

Čím rýchlejšie experimentujete, tým rýchlejšie sa učíte a tým skôr môžete uspieť. To znamená, že je potrebné opustiť waterfall prístup. Prečo?

Predstavme si manažéra vo fiktívnej spoločnosti. Schváli presný rozpočet pre nový projekt, dizajnový tím sa pustí do vytvárania prostredia, developeri projekt prevezmú a vydajú dokonalý produkt. Všetci sú spokojní a úspech je na svete.

Znie to ako sen? To preto, lebo to tak vo väčšine prípadov nefunguje. Waterfall prístup totiž neznižuje úroveň neistoty pri budovaní nových produktov. Existuje ale prístup, ktorý toto riziko znižuje.

Súlad medzi tým, čo firma predáva a čo chcú zákazníci, je najdôležitejším predpokladom úspešnej ponuky. - Strategyzer

Čoraz viac spoločností v dnešnej dobe pracuje s agilným prístupom. Ako by tento prístup mohol vyzerať na našej modelovej situácii?

V tomto prípade by prvým krokom manažéra bolo nastavenie rozpočtu, ktorý počíta s navýšením keď sa overia hypotézy a prejde sa na exploráciu problému.

Ak tím nájde problém, ktorý treba riešiť (niekedy sa môže pokojne stať, že výskumom sa zistí, že problém vlastne neexistuje), začína fáza tvorenia.

Dizajnéri začnú konceptovať, developeri programovať a copywriteri písať. Celá práca prebieha v šprintoch a jednotlivé tímy zdieľajú nové problémy a poznatky. Vďaka tomu dizajnéri nevymyslia niečo, čo nemôže byť realizovateľné a naopak. Vydávanie verzií je rýchlejšie, a teda rýchlejšia je aj validácia.

Kedy validovať?


Predtým, ako strávite týždne či mesiace budovaním prvej verzie vášho projektu, overte si kľúčové (alebo najrizikovejšie) úvahy experimentami. Viac o dôležitosti validovania a celom procese sa venujeme v handoute Validation Handbook.

Existujú štyri hlavné fázy, v ktorých by ste mali validovať. Je dobré na začiatku určiť, v ktorej fáze sa nachádzate, a vybrať vhodné experimenty na overenie hypotéz. Tieto fázy sú:

1. Overenie problému

V tejto fáze zisťujeme či vôbec ide o problém, ktorý je treba riešiť. Je na trhu miesto pre náš produkt alebo je príliš saturovaný? Tu sú vhodné metódy ako výskum od stola (desk research) alebo piknik na cintoríne (picnic on the graveyard).

2. Overenie riešenia

Tu overujeme možné riešenia nášho problému. Je toto ideálny spôsob, ako pristúpiť ku problému? Môže toto riešenie zarobiť? Využite metódy ako zákaznícke rozhovory alebo test pochopenia (comprehension test).

3. Budovanie minimálneho riešenia

Zamerať sa na minimálne riešenie vás ušetrí dlhého a komplikovaného procesu tvorby finálneho produktu. V tejto fáze sa používajú techniky ako falošné dvere (fake door testing) alebo A/B testovanie.

4. Neustály vývoj a merania

Váš produkt nie je nikdy hotový. Neustála iterácia je potrebná pre udržanie konkurencieschopnosti. Táto fáza je na testovanie použiteľnosti (usability testing) a prieskumy trhu (product-market fit).

Všetky spomínané a ďalšie metódy nájdete aj v našom Experiment Toolbox handoute v angličtine.

Svätý grál validácie


Spoločnosti, ktoré sú v oblasti agile prístupu v popredí, využívajú dual-track agile.

Dual-track agile umožňuje, aby sa fáza explorácie a fáza vývoja diali súčasne. V tomto prípade exploračný tím nemusí špecifikovať všetky funkcie predtým, ako nastúpi fáza vývoja. Celý proces je o spolupráci a zahŕňa všetkých kľúčových členov tímu (dizajnérov, vývojárov, produktových vlastníkov).

Dostaňte sa von


Vývoj produktu, ktorý zákazník chce, vyžaduje prechod z budovania na experimentovanie. Každý, kto sa podieľa na vývoji produktu, by mal opustiť komfort svojej stoličky a začať rozhovormi priamo s koncovým používateľom. Až keď si overíte svoje najväčšie otázniky, prichádza čas na fázu dodania.

Transformácia z waterfall na agile prístup je veľkou výzvou, ktorá môže trvať roky. Nenechajte sa však odradiť a vytrvajte. Odmenou vám bude vyššia finančná aj časová efektivita a lepšie porozumenie zákazníka.

Podnietil vás tento článok? Je z nášho LB* Insights newslettera. Vyskúšajte ho.