Neustále hľadáte inšpiráciu? Skúste náš LB* Insights newsletter. Žiadne omáčky, iba postrehy, ktoré vám dajú novú perspektívu.

Základom tvorby dobrých produktov a služieb je kreatívny proces, ktorý sa nazýva Product Discovery, alebo aj explorácia či objavovanie produktových príležitostí. Cieľom Discovery procesu je sprostredkovať používateľom funkčný produkt alebo jeho časť čo najskôr, s čo najhmatateľnejším dôkazom, že produktový tím dosiahne pôvodne zamýšľaný cieľ, a s vedomím, že riešenie je technicky realizovateľné.

Aby sa tak stalo, produktový tím hľadá odpovede na tieto otázky:

  1. Budú to používatelia chcieť používať?
  2. Prinesie to biznisové výsledky firme?
  3. Dá sa to technicky realizovať?
  4. Podporia zainteresované osoby toto riešenie?

Ako začať s exploráciou

Aby ste vôbec mohli začať s Product Discovery, potrebujete mať v zásobe množstvo nápadov. Tých sa netreba báť, sú to kamaráti. Produktové idey je potrebné zbierať a kategorizovať.

Nápady môžu vypadnúť z používateľských rozhovorov alebo výskumov, vie vám ich zo zákazníckych podnetov sprostredkovať váš zákaznícky servis alebo obchodné oddelenie. Fantastickým zdrojom sú aj skúsenosti kolegov z “prvej línie” (pobočkoví pracovníci) alebo iných tímov. V neposlednom rade spomeniem vhľady z dátových analýz.

Niekoľko tipov, kde všade sa dajú hľadať príležitosti, nájdete aj v tomto článku o explorácii.

Priorizácia nápadov

Bez ohľadu na to, odkiaľ nápady (alebo aj príležitosti a problémy) získate, je dobré ich všetky ukladať do Discovery backlogu. Z týchto nápadov následne musíte vyberať tie s najväčším potenciálom. Odporúčam vám formát štandardizovať odpoveďami na nasledovné otázky:

  • [Čo] Čo je to, čo riešime? Aký kľúčový problém alebo príležitosť navrhovaný nápad adresuje?
  • [Kto] Koho sa to týka? Kto je v tomto prípade cieľová skupina?
  • [Prečo] Ako budeme vedieť, že sa nám problém podarilo vyriešiť? Čo presne si od nápadu sľubujeme a ako by sme to mohli merať?

Výber nápadov alebo ich priorizáciu možno robiť za pomoci niektorej z priorizačných techník ako napríklad PIE, RICE, MoSCoW atď. Ak sa s nápadmi pracuje v širšom kruhu stakeholderov, dobre funguje aj tzv. Bull's Eye Diagram.

Spriorizované nápady bude produktový tím následne validovať. Overí, či majú zmysel z pohľadu uskutočniteľnosti, dopytu a výkonnosti, aby ste sa dokázali rozhodnúť, do ktorého produktového nápadu má zmysel investovať.

V Lighting Beetle* využívame tzv. Definíciu nápadu, vo svete sa však môžete stretnúť aj s pojmami ako Business Problem Statement alebo Opportunity Canvas.

10 princípov Product Discovery

Predtým, ako začnete so samotným objavovaním produktu, myslite na týchto 10 princípov Product Discovery fázy. Zostavila som ich na základe pozorovania a skúmania úspešných aj menej úspešných exploračných tímov. Sú inšpirované princípmi explorácie od SVPG, aké uvádza aj Marty Cagan vo svojich diárových zápiskoch.

1. Zákazníci nám nepovedia, čo chcú. (Ako vraví kolega Michal Blažej, nechcite od zákazníka, aby dizajnoval za vás.)

2. Najdôležitejšie je vytvoriť pre zákazníka hodnotu.

3. Cieľom je validovať nápady čo najskôr a čo najlacnejšie.

4. Nápady si musíme overiť so skutočnými zákazníkmi.

5. Vývoj je ťažký, ale UX je zvyčajne ťažšie a ešte rozhodujúcejšie.

6. Funkčnosť, dizajn a technológie sú vzájomne úzko prepojené.

7. Technická realizovateľnosť sa musí overiť už počas Discovery fázy.

8. Prototypy sú zvyčajne hlavným nástrojom v rámci explorácie.

9. Počas Discovery fázy je nevyhnutné zapojiť všetkých dôležitých stakeholderov.

10. Väčšina našich nápadov nebude fungovať a tie, čo budú, treba iterovať.

Týchto 10 princípov by malo byť mantrou produktového tímu v Discovery fáze. Zainteresovaní by v nej primárne mali byť produktový manažér, UX výskumník, interakčný dizajnér a dátový analytik.

Tento tím má za úlohu neustále skúmanie používateľského správania a snaží sa ho zmeniť tak, aby prinášalo výsledky. Napríklad, ak používatelia Spotify strávia viac času počúvaním hudby, zvýši sa ich retencia v programe Spotify Premium. Hlavným cieľom tohto tímu je eliminovať risk, že navrhnú a do vývoja pošlú riešenie, ktoré neskôr nebude fungovať alebo performovať podľa očakávaní.

Chcete zistiť či potrebujete produktový tím a kto by v ňom mal byť? Prečítajte si môj predošlý článok o budovaní produktových tímov a ich dopade na úroveň zákazníckeho zážitku spoločnosti.

Hľadáte konkrétny návod, ktorý vám pomôže pri uvádzaní nového produktu na trh? Skúste náš Product Discovery Guide so 7 krokmi, ktorý maximalizuje vaše šance na úspech.

Podnietil vás tento článok? Je z nášho LB* Insights newslettera. Vyskúšajte ho.