Dievča čítajúce na zariadení Dibug Saga

Dibuk Saga

Sprístupnenie elektronického čítania slovenskému trhu

E-knihy predstavujú ekologickejšiu, skladnejšiu a cenovo dostupnejšiu alternatívu papierovým knihám. Až do príchodu čítačky Dibuk však slovenský spotrebiteľ nemal veľa možností, ako si lokalizované e-knihy vychutnať, a tak ich penetrácia trhu dosahovala menej než 1%. Telekom v spolupráci s Martinusom nás preto požiadali o pomoc s vývojom čítačky prispôsobenej slovenskému trhu. Súčasťou projektu mala byť aj platforma pre nákup a distribúciu e-kníh.

Klient
Slovak Telekom

Služby
Tvorba konceptu – LB*
Prototypovanie – LB*
Testovanie použiteľnosti – LB*
Vizuálny dizajn – LB*

Rok
2017

Rozličné typy fontov vybraných pre čítačku Dibug Saga

Výzva

Ako priniesť elektronické čítanie na Slovensko a osloviť široké spektrum spotrebiteľov vrátane rodín, starších ľudí a čitateľov s obmedzeniami.

Riešenie

Čítačka Dibuk Saga umožňuje používateľom čítať, kupovať a darovať lokalizované e-knihy pomocou jednoduchého používateľského rozhrania.

Mriežkové zobrazenie knižnice
Zobrazenie knižnice v podobe zoznamu

Knižnicu je možné prezerať ako mriežku aj ako zoznam

Minimum Viable Product

S Telekomom sme zvolili stratégiu, pri ktorej sme vytvorili tzv. Minimum Viable Product, teda funkčný produkt s minimom funkcií, ktorý sme vypustili na trh už dva mesiace od začiatku projektu. Následne sme sledovali živý feedback zákazníkov a postupne implementovali vylepšenia do čítačky verzie 2.0. Ten okrem zdokonalenia použiteľnosti obsahoval aj mnoho nových funkcií, ktoré sme navrhli s ohľadom na potreby trhu.

Domovská stránka

Domovská stránka

Dibug Saga v daždivom počasí

Techonológia E-ink

Displej s technológiou E-ink sa správa ako klasická stránka papiera – ponúka skvelú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla aj na priamom slnku. Jeho používanie však môže byť pre používateľov pomerne náročné. Môže za to pomalé vykresľovanie, nízka precíznosť ovládania a občasné chyby v zobrazení. Aby sme minimalizovali dopad tejto technológie na použiteľnosť, zoptimalizovali sme pre ňu celé používateľské rozhranie, typografiu, ikony a interakčné prvky.

Čitatelia si môžu vybrať až spomedzi šiestich voliteľných fontov, medzi ktorými je aj typografia určená pre dyslektikov. Optimalizuje hrúbku písmen aj vzdialenosť medzi písmenami či slovami, čím dyslektikom umožňuje čítať jednoduchšie a s menšou námahou. Našimi hlavnými kritériami pri výbere fontov boli flexibilita, čitateľnosť a fonty museli obsahovať všetky znaky abecedy.

Čistý dizajn, pokročilé funkcie

Vďaka jednoduchému a čistému dizajnu bola už prvá verzia čítačky veľmi pozitívne prijatá aj staršími generáciami a technicky menej zdatnými používateľmi. Produkt však pútal pozornosť i medzi technologickými nadšencami, ktorí cítili nedostatok expertných funkcií. Tie sme preto v ďalšej iterácii pridali do rozšírených nastavení. Používateľské rozhranie si tak zachovalo svoju čistotu a jednoduchosť aj napriek širokej ponuke expertných funkcií a personalizácie.

Ukážka používateľského rozhrania čítačky

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa