Posilnite svoj biznis cez dizajn zameraný na ľudí

Pomáhame organizáciám tvoriť zrozumiteľné produkty a služby. Nehádame, nápady vždy validujeme a riešenia testujeme. Kvalitný dizajn tvoríme spojením síl vašich kolegov a našich dizajnérov v jednom agilnom tíme.

Zlepšite svoj produkt

Zlepšite svoj produkt

1 – 4 týždne

Zvýšte výkonnosť a výsledky svojho produktu či služby iba za niekoľko šprintov.

Zvýšte návratnosť vašich investícií pomocou intenzívnej agilnej spolupráce s naším tímom. Riešenia overujeme pomocou rýchlych experimentov a dát zo zákazníckeho výskumu.

+160%

nárast up-sellu v košíkochMartinus | Redizajn eshopu

+700%

nárast návštevnosti e-pobočky pre platiteľov poistnéhoDôvera | Redizajn elektronickej pobočky
prípadová štúdia: martinus
Zrealizujte svoj nápad

Zrealizujte svoj nápad

2 – 4 mesiace

Máte inovatívny nápad? Overte si, či má váš koncept potenciál, a postavte ho od úplného základu.

Poskytneme vám nástroje a procesy, ktoré sme vyvinuli, aby sme sa uistili, že rozvíjame správny biznis nápad. Servis dizajn validujeme a zdokonaľujeme cez priebežné používateľské testovanie.

2 610

edukovaných pacientovDôvera | Program pre diabetikov
prípadová štúdia: more app
Zlepšite strategické plánovanie

Zlepšite strategické plánovanie

1 – 2 mesiace

Rozvíjajte svoj biznis na základe fundovanej analýzy trhu a reálnych dát o vašich zákazníkoch.

Potrebujete zlepšiť výkonnosť služieb, identifikovať nový trhový segment či reaktivovať zákazníkov? Pomocou mapovania zákazníckych ciest a prieskumu trhu vytvoríme roadmapu s konkrétnymi akčnými krokmi.

prípadová štúdia: orange
Upriamte pozornosť svojej firmy na zákazníka

Upriamte pozornosť svojej firmy na zákazníka

6 – 12 mesiacov

Vybudujte odolnú a efektívnu organizáciu, ktorá je schopná rýchlo reagovať na zmeny na trhu.

Začneme v malom, nadviazaním agilnej spolupráce medzi oddeleniami na pilotných zákaznícky orientovaných projektoch. A potom zmeníme spôsob myslenia formou štrukturovaného CX vzdelávania.

5

transformovaných tímovDôvera | CX transformácia
príklad: dôvera
Vyškoľte svoj tím

Vyškoľte svoj tím

1 – 2 dni

Poskytnite svojmu tímu overené nástroje a procesy, vďaka ktorým bude pohotový a inovatívny. Naše školenia a tréningy ponúkajú výbornú rovnováhu medzi teóriou a praxou.

Medzi naše najobľúbenejšie školenia patria:
 • Facilitácia a agilné produktové riadenie,
 • Lean UX a štíhla tvorba produktov,
 • Prototypovanie a guerilla testovanie,
 • Definovanie cieľov a produktovej roadmapy,
 • Mapovanie zákazníckych ciest.

Toto je len ukážka zo širokej ponuky našich kurzov o dizajne.Ozvite sa nám a preskúmajte aj ďalšie možnosti.

príklad: experience conference
Naše schopnosti

Naše schopnosti

Naše schopnosti
 • Architektonický dizajn
 • Customer Experience transformácia
 • Dizajn šprinty
 • Dizajn systémy
 • Front-end development
 • Mapovanie zákazníckych ciest
 • Produktový dizajn
 • Prototypovanie
 • Servis dizajn
 • Testovanie použiteľnosti
 • User Experience dizajn
 • Vzdelávanie v dizajne
 • Výskum & analýza a ďalšie...
Naše schopnosti

Vytvorme spolu niečo jedinečné

Objektívne posúdime vašu situáciu a navrhneme vhodný mix aktivít, ktoré pomôžu vášmu projektu.

Skonzultujme možnosti a nájdime spôsob, ako sa pustiť do spolupráce.

ozvite sa nám